Dei Trojanske hestane i EU

Dei Trojanske hestane i EU

Etno-nasjonalismen i Aust-Europa vert den nye utfordringa som set EU på djupaste prøve verre enn Brexit. Polen kan bli neste kandidat for ei utmelding. Og no er Vaclas Havels heimland også i drift.Les mer...

Dei lagnadsfulle vekene i Hitlers skugge

Dei lagnadsfulle vekene i Hitlers skugge

Kvifor vil så mange filmskapararar jazza opp ei historie når røyndomen i seg sjølv er dramatisk nok? Ligg det ikkje eit element av undervurdering av sjåarane når historia vert framstilt så ufullstendig som i »The Darkest Hour»? Ja, har vi ikkje beint fram å gjera med historieforfalsking?Les mer...

Det intensiverte diktaturet

Det intensiverte diktaturet

Regimet i Beijing representer en skremmende hybrid-form av et tyranni. Å trenge gjennom slørene omkring denne nye typen av ettpartidominans, har vært Stein Ringens oppgave i en av årets viktigste bøker.Les mer...

Den forlokkende nazismen

Den forlokkende nazismen

Historien om nasjonalsosialismen i Tyskland er en saga om hvordan hvor smertefritt sentrale idéblokker i europeisk åndshistorie kunne fordreies og gjøres til en aggressiv mordfilosofi - i et folk i nasjonal fornedrelse uten dype demokratiske tradisjoner. Dette er emnet for en av høstens viktigste bøker.Les mer...

Eit fårleg liv i eggelikørens skugge

Eit fårleg liv i eggelikørens skugge

Wolfgang Leonhard (1921-2014): DDR-kommunisten som vart overtydd av anarkistane og gjekk vegen frå Stalin-ovundring til sosialdemokratiet via Bakhunin. Leonhard var den siste overlevande frå den inste krinsen av tyske kommunistar - og den fyrste som gjekk i eksil frå ein posisjon i ein sentralkomité (1949). I Vest-Tyskland vart han ein leiande Sovjet-ekspert og historikar.Les mer...

George og Winston – den lagnadstunge felles kampen for fridom for individet

George og Winston – den lagnadstunge felles kampen for fridom for individet

Både Winston Churchill og George Orwell var millimeter frå døden i mellomkrigstida. Kva om dei begge hadde gått ut or soga då? Hadde dei noko til felles, den tuberkuløse, puritanske venstresosialisten som skrev seg inn i verdslitteraturen med «Animal Farm» og «Nineteen eightyfour», og den brummande aristokratiske imperialisten og nasjonsreddaren som aldri hadde teke ein buss? Kan ei jamføring gje oss ny innsikt?Les mer...

Kvit slaktar og nasjonal redningsmann 

Kvit slaktar og nasjonal redningsmann 

Finland feirar 100 år som sjølvstendig stat i haust. 6. desember er dagen - og attersyna er mange. Ein god inngang til soga til dette fascinerande nabofolket som me veit så lite om, er å sjå Finlands kamp for sjølvstende gjennom ein mann: marskalken av Finland, Gustaf Mannerheim.Les mer...

Det finske unntaket

Det finske unntaket

Finland er i hundreårsmodus i år. 9. desember 1917 erklærte finnene sin selvstendighet etter mer enn hundre år som russisk storhertugdømme.Les mer...