5 grunner til å studere psykologi i sommer

5 grunner til å studere psykologi i sommer

Vi er i en tid hvor mange opplever store endringer i planene fremover. Kanskje festivalen du skulle på er avlyst, utenlandsferien lar seg ikke gjennomføre eller at jobbplanene er endret. Kanskje må du tenke helt nytt om hvordan du skal bruke de neste sommermånedene? Dette er du ikke alene om. Bjørknes Høyskole tilbyr enkeltemner i psykologi for deg som ønsker å gi sommeren nytt og meningsfullt innhold. Trenger du fem gode grunner til at psykologi bør være en del av dine nye planer? Her har du nettopp det:

 1. Forstå deg selv og andre bedre
  Psykologi gir økt innsikt i hvordan mennesker utvikler seg, fungerer og påvirkes. Hvorfor tar noen så lett på ting, mens andre er mer stresset og urolig? Hvilke holdninger påvirker atferden min, og hvor har jeg fått disse holdningene fra? Psykologi gir mulighet til å utforske og lære deg selv bedre å kjenne, men også bedre forstå de rundt deg og deres relasjoner.
 2. Forbedre din kritiske tankegang
  Teori og forskning som legger grunnlaget for psykologisk forståelse vil kunne hjelpe deg til å tenke dypere og mer fleksibelt over de situasjoner du står ovenfor. Slik kan du bli bedre rustet til å gjøre vurderinger og ta gode valg.
 1. Bli bedre til å kommunisere
  Økt forståelse for menneskelig atferd, følelser og tanker vil også kunne fremme dine egne kommunikasjonsferdigheter. Du vil ha flere verktøy til å forstå personer du møter, både gjennom deres kroppsspråk, tonefall og uttrykk. Dette gjør deg styrket til å møte andre mer effektivt og med større forståelse.
 1. Lær at det er mange lidenskaper å velge i
  Psykologi er et stort fagfelt med utrolige mange retninger innad. Dette gir utallige valgmuligheter dersom du ønsker å spesialisere deg! Nettstudiene du kan velge i vil kunne være en døråpner for spennende tema du kan utvikle deg videre i. Kanskje er læringspsykologi, helsepsykologi, idrettspsykologi eller klinisk psykologi noe som skaper et brennende engasjement? Eller er det organisasjonspsykologi, sosialpsykologi eller utviklingspsykologi? Listen bare fortsetter, og den er lang.
 2. Et steg i riktig retning
  Få fag supplementerer andre fagfelt bedre enn psykologi. Kunnskap om kommunikasjon, samspill, følelser og atferd vil være en styrke å ha med seg inn i det meste, både i arbeid- og privatliv. Dersom du er usikker på hva du skal studere på lang sikt vil psykologistudier kunne være til hjelp for å finne ut hva du selv ønsker, omså det er å fordype deg videre eller gjøre noe helt annet. Psykologi vil sjeldent være bortkastet, og er et perfekt supplement til andre yrker.

Det finnes selvfølgelig også mange flere grunner til hvorfor en bør studere psykologi, men kort oppsummert: psykologi er spennende!

Studier i psykologi vil være en svært nyttig kunnskap å ta med seg i videre studier eller yrker, men også i livet generelt. Kanskje du til og med kjenner på lysten til å studere enda mer psykologi, og da er mulighetene mange for nettopp det. Tillat deg selv å bruke den uvanlige tiden vi er inne i til å vokse og bedre forstå verden vi lever i. Møt høsten mer beredt, søk på sommersemester i psykologi hos oss!

Les mer om emnene du kan ta i løpet av sommersemesteret her: https://bjorkneshoyskole.no/studie/sommersemester/