Spøkelset fra Weimar

Spøkelset fra Weimar

Når partier ikke lenger føyer sammen folks interesser, håp og tillit og løfter dem inn på den politiske arena, minner det om Weimar-republikkens sluttfase. Den gang ble partienes oppflising selve symbolet på krisen. Er vi der nå?Les mer...

Polsk fortid som ikkje vil forsvinne

Polsk fortid som ikkje vil forsvinne

Polen slit med historia si, i sær arven etter nazi-okkupasjonen og den rolla polakkar og polske jødar spela der. Den nasjonalistiske regjeringa vil no bruk lova for å brenne ut debatten om denne kjenslevâre sida ved fortida til nasjonen. Men denne freistnaden på å berge omdømet til landet har ført til nye, pinlege spørsmålsrundar. Lærdomen er den gamle: Historia bør ikkje overlatast politikarar. Ho er for innfløkt til det. Og utgangen kan bli stikk i strid med kva føremålet med denne offentlege bruken av soga var. Det ser vi no.Les mer...

Dei Trojanske hestane i EU

Dei Trojanske hestane i EU

Etno-nasjonalismen i Aust-Europa vert den nye utfordringa som set EU på djupaste prøve verre enn Brexit. Polen kan bli neste kandidat for ei utmelding. Og no er Vaclas Havels heimland også i drift.Les mer...

Dei lagnadsfulle vekene i Hitlers skugge

Dei lagnadsfulle vekene i Hitlers skugge

Kvifor vil så mange filmskapararar jazza opp ei historie når røyndomen i seg sjølv er dramatisk nok? Ligg det ikkje eit element av undervurdering av sjåarane når historia vert framstilt så ufullstendig som i »The Darkest Hour»? Ja, har vi ikkje beint fram å gjera med historieforfalsking?Les mer...

Det intensiverte diktaturet

Det intensiverte diktaturet

Regimet i Beijing representer en skremmende hybrid-form av et tyranni. Å trenge gjennom slørene omkring denne nye typen av ettpartidominans, har vært Stein Ringens oppgave i en av årets viktigste bøker.Les mer...

Den forlokkende nazismen

Den forlokkende nazismen

Historien om nasjonalsosialismen i Tyskland er en saga om hvordan hvor smertefritt sentrale idéblokker i europeisk åndshistorie kunne fordreies og gjøres til en aggressiv mordfilosofi - i et folk i nasjonal fornedrelse uten dype demokratiske tradisjoner. Dette er emnet for en av høstens viktigste bøker.Les mer...

Eit fårleg liv i eggelikørens skugge

Eit fårleg liv i eggelikørens skugge

Wolfgang Leonhard (1921-2014): DDR-kommunisten som vart overtydd av anarkistane og gjekk vegen frå Stalin-ovundring til sosialdemokratiet via Bakhunin. Leonhard var den siste overlevande frå den inste krinsen av tyske kommunistar - og den fyrste som gjekk i eksil frå ein posisjon i ein sentralkomité (1949). I Vest-Tyskland vart han ein leiande Sovjet-ekspert og historikar.Les mer...

George og Winston – den lagnadstunge felles kampen for fridom for individet

George og Winston – den lagnadstunge felles kampen for fridom for individet

Både Winston Churchill og George Orwell var millimeter frå døden i mellomkrigstida. Kva om dei begge hadde gått ut or soga då? Hadde dei noko til felles, den tuberkuløse, puritanske venstresosialisten som skrev seg inn i verdslitteraturen med «Animal Farm» og «Nineteen eightyfour», og den brummande aristokratiske imperialisten og nasjonsreddaren som aldri hadde teke ein buss? Kan ei jamføring gje oss ny innsikt?Les mer...