Best når det gjelder

Best når det gjelder

Eksamen nærmer seg. Dette er din sjanse til å vise hva du ha lært. Hvordan prestere best mulig? Hvordan overvinne høy puls og nerver?

Positiv visualisering

Forskning viser at positive følelser, fremmer mestringstro og gode prestasjoner. Én måte å påvirke følelsene våre, er ved hjelp av positiv visualisering.  Når du visualiserer lager du deg mentale bilder av ting som har skjedd, eller ting som skal skje i framtiden. Når du ser for deg ting som du ønsker at skal skje i fremtiden, visualiserer du positivt. Dersom du henter frem minner fra fantastiske hendelser, har du kanskje opplevd at det er vanskelig å skjule smilet? Det samme skjer når vi visualiserer positivt om fremtiden, følelsene våre reagerer som om vi faktisk er i den gode situasjonen. I tillegg til at positiv visualisering er gunstig for følelsen av glede og mestringstro, kan positiv visualisering forberede oss på en bestemt situasjon, som eksamen. I følge Lisa Vivoll Straume (Doktorgrad i positiv psykologi og programleder i NRK-serien Oppdrag Lykke) er positiv visualisering en plan for hva og hvordan. Jo mer vi visualiserer på forhånd, jo enklere blir det å faktisk gjennomføre det.

 

Positiv visualisering for å forberede deg til eksamen

Se for deg eksamensdagen, hvordan kan eksamensdagen bli best tenkelig? Se for deg at det du ønsker at skal skje, faktisk skjer. Hvordan våkner du? Hva spiser du til frokost? Hvilke følelser har du mens du går til eksamenslokalet? Hvordan er veien til eksamenslokalet? Hvordan ser eksamenslokalet ut? Hva gjør du i minuttene før du får eksamensoppgaven? Se for deg at du løser eksamensoppgavene, hvordan ser du ut utenifra? Hvordan er kroppsspråket ditt? Hvordan er pulsen din? Se for deg gangen i eksamen helt til du lykkelig leverer besvarelsen og er ferdig.

katt eller tiger: positiv visualisering

Eksamen som en konkurranse med deg selv

Tankene du tenker før og under eksamen, kan bidra til et godt eller mindre godt resultat. Tenker du på eksamen som en konkurranse med de andre i klassen, der det gjelder å være best for å få status og toppkarakter, er du konkurranse orientert. Tenker du i stedet på eksamen som en læringsmulighet, der det gjelder å ha fokus på oppgaven og løse den best mulig, er du læringsorientert. Forskning viser at læringsorientering fremmer prestasjoner fordi en ikke bruker energi på hva alle andre gjør og hvor godt alle andre presterer. I stedet ligger fokuset på å løse oppgaven, her og nå, og å gjøre så godt en kan. Se på eksamen som en konkurranse med deg selv, i stedet for en konkurranse mot alle andre. Da blir eksamen kanskje ikke så skremmende heller?

 

Pust

Har du lagt merke til hvordan du puster når du er stresset eller nervøs? Høyst sannsynlig er den kort, kjapp og overfladisk. Heldigvis kan du også bruke pusten for å roe ned nervøsiteten. Her finner du en enkel oppskrift:
1. Pust dypt inn, pust slik at både magen og brystkassen utvider seg.
2. Hold pusten mens du teller til tre.
3. Pust rolig ut igjen. Pust helt ut slik at magen og brystkassen blir smalere.
4. Hold pusten mens du teller til tre.

Pust med magen

For å sjekke om du puster så dypt at magen og brystet beveger seg, kan du holde én hånd på magen og én hånd på brystet. Gjenta de fire stegene fem ganger, og du blir mer rolig.Denne øvelsen kan du gjøre når som helst, når du har behov for å roe ned. Om det er når du legger deg kvelden før eksamen, mens du studerer til eksamen eller underveis i eksamen.

Lykke til. You can do it!
Emilie Ribe Berg jobber som rådgiver for samfunn og arbeidsliv ved Bjørknes Høyskole. Kontakt henne gjerne om du ønsker flere teknikker eller er nysgjerrig på forskerne bak metodene.