Bernt Hagtvet, Professor II

Bernt Hagtvet, professor II ved Bjørknes Høyskole, har mye på hjertet. Selvsagt måtte Bernt få sin egen blogg!

Bernt er ansatt som professor II i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole. Han har i en årrekke vært ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo der han bemerket seg som en toneangivende forsker, svært populær foreleser og engasjert samfunnsdebattant. Med faglig bakgrunn fra en rekke anerkjente institusjoner som Yale, Oxford og UiO, og med et langt yrkesliv ved UiO, UiB og CMI, bringer Bernt med seg kunnskaper og erfaringer som vil komme våre studenter til stor nytte og glede. Høsten 2016 underviser Bernt masterstudenter ved Yale University i USA.

Paven som visste og tagde

Paven som visste og tagde

I mars i år opna Vatikanet heile sitt arkiv for forskarane. Det siste store spørsmålet i historia om den jødiske tragedien kan vera nærare eit avklaring.Les mer...

Den opne frigjeringa

Den opne frigjeringa

Det kunne gått riktig gale i maidagane for 75 år sidan. Rikskommisær Josef Terboven hadde planar om å halda fram med kampane i Festung Norwegen.Les mer...

Et diktatur speiler seg selv

Et diktatur speiler seg selv

Det paradoksale er skjedd at landet som er hovedansvarlig for Coronavirus-pandemien, nå prøver å bruke den tilsynelatende suksessen med å begrense viruset i Wuhan-regionen til å fremme sin samfunnsmodell. Til tross for den klassiske totalitære refleks i starten av katastrofen: Undertrykkelse av sannheten.Les mer...

Den kalde krigen på ny?

Den kalde krigen på ny?

USA vil ha langt større vansker med å forholde seg til Kina enn hva Washington hadde med Sovjet under den kalde krigen. USSR var aldri en økonomisk utfordring. Kina er det i dag.Les mer...

Dei løgnaktige skamlause 

Dei løgnaktige skamlause 

Dei er som Falstaff og Macbeth, Boris Johnson og Donald Trump. Likskapane mellom dei er pinleg klare. Men dei rommar også djupe kjelder til konflikt. Dei vil snart bli synlege.Les mer...

Demokratiet må beskyttes mot seg selv

Demokratiet må beskyttes mot seg selv

Folkelighet på avveie: De-sentralisering av vedtak og beslutninger om kandidater gir ikke større tillit til politikerne. Tvert om, å legge beslutningene ut til grasrota øker sårbarheten for oppløsning av det representative demokratiet, fordi uansvarlige særinteresser vil kunne dominere. Dette tilsynelatende paradoks fortjener bred høring i dagens krisesituasjon for folkestyret.Les mer...

Den spanske årelatingen

Den spanske årelatingen

Åtti år er gått siden Francisco Franco beseiret den spanske Republikken (1931-36). 1. april 1939 ble seieren feiret med en massiv militærparade i Madrid. Rekker av tropper marsjerte foran en triumferende Franco, el caudillo, føreren som senere skulle utrope seg som diktator av Guds nåde og styre landet til 1975. For åtti år siden hilste han troppene med fascisthilsen over falangistenes symbol av sammenbundne piler. Over var himmelen svart av fly fra Condor-legionen.Les mer...