Dine rettigheter som student

Dine rettigheter som student

Skulle det dukke opp situasjoner eller konflikter relatert til studiehverdagen så vit at du har tilgang til ressurser for å beskytte dine rettigheter og din rettssikkerhet. Du har tillitsvalgte i klassen din som kan ta saker videre til studentrådet eller ledelsen på Bjørknes Høyskole. Skulle du trenge juridisk veiledning er studentombudet rette personen å henvende seg til.

Juridisk rådgivning og veiledning hos studentombudet

Pål Gustavsen og Kaja Dischler Folmo er begge studentombud for Bjørknes Høyskole.

Bilde av Kaja Dischler Folmo, studentombud for Bjørknes Høyskole.
Kaja Dischler Folmo
Bilde av Pål Gustavsen som er studentombud på Bjørknes Høyskole.
Pål Gustavsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tok en liten prat med Pål Gustavsen:

– Kan du med et par setninger si hva et studentombud gjør?

– Ja, studentombudet er en upartisk og uavhengig bistandsperson for studentene. Vi er her for å gi råd,
veiledning og bistand i egentlig i alle type saker relatert til studiesituasjonen.

Tilbudet er gratis, konfidensielt og uforpliktende – og studenten selv bestemmer om en eventuell sak skal gå videre. Vi skal sikre at studentenes rettigheter ivaretas, kort fortalt.

– Så dere er altså upartisk, det betyr at dere ikke tar noen sin side?

– Det stemmer, vi er en nøytral part og kan ikke avgjøre saker, men vi kan bistå om det er behov i for eksempel konflikter mellom studenten og Bjørknes Høyskole. Vi hjelper studenten å forstå sine egne rettigheter og plikter. Vi kan også hjelpe til i klageprosesser, herunder påse at saken blir korrekt behandlet. Og som sagt så har jeg taushetsplikt, så alt studenten kommer med til meg forblir konfidensielt.

– Kan du nevne noen typiske henvendelser studenter kommer til deg med?

– En betydelig andel av henvendelsene knytter seg til eksamen, det kan være eksamensresultatet eller måten eksamen har foregått på. Vi mottar også en rekke henvendelser som gjelder opptak, praksis, tilrettelegging, fuskesaker og skikkethetssaker.

Jeg vil understreke at vi er her for å gi råd, veiledning og bistand til studentene, så selv om du er usikker på om vi er rette sted å gå, så ta allikevel kontakt. Vi
kan uansett henvise videre til riktig sted om vi ikke kan bistå.

Pål og Kaja kommer gjerne til Bjørknes Høyskole, om studenten eller ansatte ønsker det.

Kontakt studentombudet

 

Tillitsvalgte og studentrådet

I hver klasse er det tillitsvalgte som du kan ta opp spørsmål eller problemer med om din studiehverdag. De kan ta saken videre til behandling i studentrådet. De tillitsvalgte er en del av studentrådet og representerer hver sin klasse, og har ofte også andre studentaktive roller. 

Vi pratet med to som er med i studentrådet og som også har andre verv der; Kaja Katinka Østereng som går årsstudiet Medisin grunnfag og Anna Nøhr som går 2. året på Bachelorgraden Fred og Konflikt.

Anna Nøhr er tillitsvalgt, en del av studentrådet og sitter i klagenemnda på Bjørknes Høyskole.
Kaja Østereng er tillitsvalgt, sitter i studentrådet og er studentpolitisk ansvarlig.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hei Kaja og Anna, hva er deres rolle i studentrådet og eventuelt andre verv?

Anna: – Jeg er med i studentrådet og er med i klagenemnda.
Kaja: – Jeg er med  i studentrådet og er studentpolitisk ansvarlig.

– Hva er en typisk sak for studentrådet?

Anna: – I studentrådet snakker vi ofte om for eksempel kantina, hvordan Qybele funker, hva slags eventer som skal skje, hvordan kommunikasjonen fungerer for nettstudenter, og fremtiden til skolen nå som den er kjøpt av Sonans.

Det har ikke skjedd at noen ikke har fått hjelp med det de har kommet til meg med, enten tas det opp i studentrådet eller videre til studieleder eller studentlivskoordinator.

– Hva gjør en studentpolitisk ansvarlig?

Kaja: – En av mine oppgaver er bla. å representere skolen i valgforsamlingen for de mindre høgskolene i Oslo. Informasjon om valgforsamlingen kan du lese mer om her.

En studentpolitisk ansvarlig skal representere studentenes interesser i fagplanutforming og liknende med linjeledere. I prakis er det en relativt lite dramatisk stilling der man rapporterer fra møter (f.eks. valgforsamlingen) til studentrådet og styret på Bjørknes Høyskole.

– Hva gjør dere i klagenemnda da?

Anna: – Det er der vi går gjennom de mest alvorlige plagiatsakene. Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak og kan ved styrets beslutning også behandle andre klagesaker for studentene.

Det er jeg og en annen fra studentrådet som er studenter i klagenemnda. Det er viktig at vi er der fordi vi har innsikt i for eksempel Qybele (nettlæringsplattformen) og kan se saken fra et annet perspektiv siden vi er studenter selv.

– Når kommer en sak opp i klagenemnda?

Anna: – En sak kommer opp i klagenemnda når skolen har hatt møte med den som har plagiert og ser på saken som så alvorlig at konsekvenser må vurderes.

– Er det noen saker dere ikke kan hjelpe til med?

Anna og Kaja: – Det har til nå ikke skjedd at studentene har tatt opp en sak som ikke kan føres videre til Studentrådet eller direkte til studieleder eller studentlivskoordinator.

Med andre ord – ta kontakt med tillitsvalgt i din klasse eller studentombudet om det er noe – uansett.

Relaterte innlegg