Hvorfor skal du engasjere deg i studietiden?

Hvorfor skal du engasjere deg i studietiden?

Det å engasjere seg som tillitsvalgt eller i foreningslivet ved siden av studiene er lurt. Rektor ved Bjørknes Høyskole, Cia Dunstrøm forklarer hvorfor du bør få mer ut av studietiden enn å gå på forelesning.

Å engasjere seg utenom forelesningssalen er lurt

Det er ikke fordi det er bra å kunne sette opp verv og prosjektarbeid, frivillig arbeid  på CVén. Det er lurt fordi du lærer så mye som vil være relevant for deg uansett hvor veien fører deg videre. Du lærer å samarbeide, prøve og feile i selskap med andre. Du lærer å implementere nye ideer og kjenne på hvordan din egen indre motor fungerer sammen med andre i møte med virkeligheten. Du lærer å jobbe sammen, når målet ikke er individuell karakter, men et felles prosjekt.

Dette er nyttig. Når dette settes på CVén er det for å synliggjøre den kompetansen dette gir. Det er lurt.

 

Å engasjere seg som menneske er lurt.

Det er ikke lurt for å kunne dele i sosiale medier. Det er lurt fordi det drar deg ut av hverdagens vante mønstre, og lar andre perspektiver prege tankene en stund. Det gir rom for å være takknemlig for alt du har og for å kunne se at du faktisk kan gjøre en forskjell.

 

Portrett av rektor ved Bjørknes Høyskole Cia Dunstrøm
Cia Dunstrøm er rektor ved Bjørknes Høyskole

Engasjer deg som student på Bjørknes Høyskole

Hos oss tilrettelegger vi for at flest mulig skal engasjere seg. Du kan for eksempel være studentambassadør, tillitsvalgt, bli med i noen av studentforeningene eller jobbe som studentassistent. Eller kanskje du bare vil delta på noe som de andre studentene arrangerer? Engasjement betyr noe. Vi håper du lar deg engasjere!

Les om Bjørknes Høyskoles foreningstilbud

Les om studentdemokratiet

Søk om forskningsstipend

Engasjer deg på Bjørknes Høyskole

Relaterte innlegg