Er mager fisk like sunn som fet fisk?

Er mager fisk like sunn som fet fisk?

Fisk er sunt! Det er opplest og vedtatt for lengst. At fet fisk er hakket sunnere enn mager fisk har også slått rot i folkesjelen som en slags sannhet. Men stemmer dette egentlig? Nye studier viser at mager fisk også beskytter hjertet.

 

Redusert risiko for hjerte- og karsykdommer

Fet fisk kan redusere risiko for hjerte- og karsykdommer – særlig hos personer med allerede etablert hjertesykdom, eller hos de som har fått påvist bestemte risikofaktorer, som f.eks. høye triglyseridverdier. Dette er en type fettstoffer som sirkulerer rundt i blodbanen og som kan fremme plakkdannelse i åreveggen om nivåene blir for høye. Marine omega-3-fettsyrer er bl.a. vist å kunne redusere nivået av disse, og man har lenge antatt at det er omega-3-fettsyrene i fet fisk som gir den kjente helsegevinsten knyttet til et regelmessig fiskeinntak.

 

Også mager fisk beskytter hjertet

Nå er det vist i en ny undersøkelse, basert på data fra den norske Tromsøstudien, at mager fisk kanskje er like så gunstig som fet fisk med tanke på å forebygge risiko for både hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. Disse livsstilssykdommene er blant de hyppigst forekommende i befolkningen her til lands og i verden for øvrig. Man vet videre at tilstedeværelse av bestemte risikofaktorer øker faren for at hjerte- og karsykdommer eller diabetes type 2 inntreffer en eller annen gang i løpet av livet. Og disse henger igjen sammen med en tilstand kalt metabolsk syndrom (MetS).

 

MetS -en medisinsk diagnose

MetS er en medisinsk diagnose som stilles på bakgrunn av at flere risikofaktorer for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer opptrer samtidig. For å få diagnosen må man ha oppfylt minst tre av fem diagnosekriterier, som alle er påvirkbare gjennom livsstilsendringer. De aktuelle kriteriene det her er snakk om er økt livvidde, forhøyet blodtrykk, økte triglyseridverdier, lavt HDL-kolesterol (kjent som «det gode» kolesterolet) og svakt forhøyede blodsukkerverdier. Når tre av de nevnte risikofaktorene påvises i kombinasjon – uavhengig av hvilke tre, har man altså MetS. Og denne diagnosen gir statistisk sett fem ganger høyere risiko for diabetes type 2 og samtidig en fordobling av risiko for hjerte- og karsykdommer, sammenlignet med personer uten MetS.

 

Hvit fisk kan være mager fiskMager fisk kan påvirke risikofaktorene

Mager fisk har nå vist seg, i likhet med fet fisk, å kunne påvirke noen av de uønskede risikofaktorene på en gunstig måte, slik som kroppsvekt og livvidde, triglyseridnivå, HDL-kolesterolet – og muligens også blodtrykket. Altså kan det hende at den fete fisken må finne seg i å dele æren med magre fiskevarianter når det kommer til helsegevinsten som er heftet ved et regelmessig fiskeinntak.

 

Jod, selen & fiskeprotein

Hvilke komponenter i mager fisk som gir de observerte helsefordelene er man foreløpig ikke sikker på, men man vet at mager fisk inneholder mange viktige næringsstoffer som alene eller i kombinasjon vil kunne bidra positivt. Mager fisk inneholder blant annet mer av sporstoffet jod og til dels også selen. Den unike sammensetningen av fiskeprotein sammenlignet med andre proteinkilder er også blitt foreslått som en mulig årsaksforklaring.

 

Den som spiser fisk……

Det kan også tenkes at de positive effektene kan begrunnes ut fra et mer overordnet perspektiv. For eksempel kan det være slik at personer som spiser fisk jevnlig, er mer opptatt av helse og kosthold generelt enn personer som sjelden eller aldri spiser fisk, og at de dermed fører en sunnere livsstil, totalt sett. Inkluderer man mer fisk i kostholdet sitt, fortrenges antageligvis noe av den mer usunne maten man ellers ville spist, og på denne måten kan helsegevinsten også komme som en indirekte følge av fiskeinntaket.

 

Bra for folkehelsa og bærekraftig for planeten

Uansett årsak, er det ikke tvil om at mer fisk på menyen – både av magre og fete varianter, vil være positivt for folkehelsa. I følge anbefalingene bør hver og én av oss få i seg 300-450 g fisk per uke. Undersøkelser viser at det gjennomsnittlige inntaket i befolkningen er lavere enn dette, hvilket antagelig betyr at noen få av oss spiser godt og vel sin del, mens mange flere ikke spiser nok. En annen positiv bieffekt, utover helsegevinsten man oppnår av å basere kostholdet sitt mer på fisk og sjømat fremfor på kjøttvarer, er at et slikt kosthold er mer bærekraftig for planeten vår. Så hvorfor ikke bare ta valget å spise mer fisk? Det vil være vinn-vinn for alle parter!

Sushi kan også lages med mager fisk
Sushi kan også lages med mager fisk

Kilder:
-Tørris, C., Molin, M. & Cvancarova Småstuen, M. (2016). Associations between fish consumption and metabolic syndrome: Tromsø 4. Diabetology & Metabolic Syndrome 8(18), doi: 10.1186/s13098-016-0137-5.
-Aadland, E.K. et al. (2015) Lean-seafood intake reduces cardiovascular lipid risk factors in healthy subjects. American Journal of Clinical Nutrition, 102(3), 582-592.
-Alberti K. G. M. M. et al. (2009). Harmonizing the metabolic syndrome: 120(16):1640-5.

Vil du lære mer om ernæring

Relaterte innlegg