Ernæring på norske sykehjem

Ernæring på norske sykehjem

Mistrivsel, depresjon, demens, sykdom, dårlig tannhelse kan være viktige årsaker til underernæring hos pasienter på sykehjem. Et samarbeidsprosjekt mellom ernæringsstudenter og sykepleierstudenter ved to høyskoler har hatt som mål å sikre kvalitet i ernæringsarbeidet ved sykehjemmene.

5Tverrfaglig samarbeid innen ernæring og sykepleie

I høst har jeg som én av ti ernæringsstudenter fra Bjørknes Høyskole og ti sykepleierstudenter fra Lovisenberg Diakonale Høgskole deltatt i et samarbeidsprosjekt med Cathinka Guldbergsenteret, der målet var å jobbe tverrfaglig for å sikre kvalitet i ernæringsarbeid i sykehjem.

Bordets gleder tilhører alle aldre, alle klasser og alle tider og kan forenes med andre gleder. Bordets gleder er de siste som forlater oss, og de som trøster oss til det siste for tapet av alle andre”.                                                                       Anthelme Brillat-Savarin

 

ernæring for eldreEldre har økt risiko for underernæring

Bakgrunnen for samarbeidsprosjektet var å se på utfordringer knyttet til risikoen for underernæring hos pasienter på sykehjem. Ernæring hos eldre er en varm potet i politikk og media om dagen, og et område som definitivt fortjener mer oppmerksomhet. Mange eldre står i fare for underernæring eller er allerede kraftig underernært, og det finnes mange individuelle årsaker til dette som mistrivsel, depresjon, demens, sykdom, tannhelse o.l.

 

6Om ernæringsprosjektet

Ernæring- og sykepleierstudentene har møttes 6 ganger i løpet av prosjektet, i tillegg til tiden vi tilbragte på sykehjemmet. Sykepleierstudentene screenet først pasientene for at vi som ernæringsstudenter skulle se hvilke pasienter som stod i fare for underernæring. Det gjaldt dessverre de fleste. Ikke bare var de i faresonen men flere var allerede kraftig underernærte. Sykepleierstudentene registrerte først alt pasienten spiste og drakk. Deretter registrerte ernæringsstudentene de samme pasientene over et døgn. Denne gangen veide og målte vi alt nøye, både før maten ble servert og hva som var igjen etter at de var ferdige. Det var interessant å legge dette inn i en kostholdsplanlegger for å sammenligne resultatene fra lyntabellen som sykepleierstudentene tidligere hadde brukt.

 

Mens jeg sitter på avdelingen og skriver dette innlegget kommer det inn en dame som definitivt går inn i kategorien. Det er litt vondt å se hvor tynn hun er. Dette prosjektet viser tydelig hvor viktig et samarbeid mellom sykepleien og ernæring er!

 

iStock_000075129329_LargeTiltak for å bedre ernæringssituasjonen

Etter et par dager kostregistrering møttes alle teamene av ernæringsstudenter og sykepleierstudenter for å jobbe i grupper med funnene vi hadde gjort. Vi jobbet frem en tiltaksplan for hva sykepleierne på avdelingene kunne gjør for å på lettest mulig måte sørge for at ernæringssituasjonen for de valgte pasientene ble bedret. Tiltakene var enkle små grep som med mål å kunne gi de eldre en så god fysisk livskvalitet som mulig, og unngå ytterligere vektreduksjon.

På siste møte ble planene lagt frem for sykepleierne på avdelingene, og det ble diskutert og luftet tanker og ideer rundt tiltakene og hvordan man skulle få gjennomført disse på best mulig måte. Dessverre får vi ikke mulighet til å følge opp og se om tiltakene lot seg gjennomføre, og ikke minst: hjalp de pasienten? Det får neste pulje ta seg av-Lykke til!

 

Viktig med kompetanse i ernæring

Og sist men ikke minst: Det har vært veldig interessant å få muligheten til å jobbe litt praktisk med det vi har lært i løpet av bachelorgraden i ernæring.  Som nettstudent i ernæringsfysiologi  satt jeg i tillegg stor pris på å komme ut og møte andre studenter!  Gjennom prosjektet erfarte jeg at det definitivt et stort behov for oss med ernæringskompetanse der ute.

 

2Refleksjoner jeg har gjort meg etter prosjektet

Det er lite tid til pasientene. Sykepleierne gjentar dette, at de ikke har nok tid til mating, gi selskap, omsorg og lignende. Hva om det hadde vært flere frivillige til å holde pasientene med selskap? I løpet av prosjektet var det to faste sykepleiere på åtte pasienter + studentene.

Sykepleier er opptatt av miljøet rundt måltidet for at skal spise nok, det er tiden som ikke strekker til. Her ser jeg spesielt at det er viktig med god kunnskap om ernæring slik at pasientene får det har behov for til tross for at måltidene noen ganger kan bli litt mindre og kortere enn nødvendig! Klarer de for eksempel alltid å passe på kosten til de med diabetes/ høy blodglukose?

 

Det er spennende å se hvordan hverdagen på sykehjemmet er. Jeg er stum av beundring ovenfor sykepleierne som jobber der!

Skrevet av Anne-Lene Sandberg,
nettstudent bachelor i ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole

Les mer om bachelorgraden i ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole her