Hvilke muligheter har jeg etter en bachelor i psykologi?

Hvilke muligheter har jeg etter en bachelor i psykologi?

Med en bachelorgrad i psykologi kan du søke deg inn på forskjellige mastergrader i Norge og utlandet, både innen psykologi og andre, relevante fagretninger.

Spennende mastermuligheter

Ved flere av Norges høyskoler og universiteter tilbys det spennende 2-årige mastergrader innen psykologi. De ulike studieretningene vil kunne spesialisere deg til å jobbe innen foreskjellige fagområder.

For eksempel kan du med en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU eller UiO,  jobbe innen Human Resources (HR) i forskjellige bedrifter. Med en mastergrad i kognitiv-nevrovitenskap fra for eksempel UiO, kan du jobbe med forskning, gjerne gjennom videre studier mot en doktorgrad/ PhD. HiOA tilbyr en masterutdanning i atferdsanalyse og Høyskolen i Lillehammer tilbyr master i miljøpsykologi. Avhengig av hvilken fordypning du tar, åpner ulike muligheter seg for din vei videre.

Studenter ved Bjørknes Høyskole kan søke seg videre til en to-årig klinisk master ved Eötvös Lorand University (ELTE) i Budapest. Det gis ingen forhåndsgodkjenning om autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon til å jobbe som psykolog  og “ta syke i kur” må du søke om når du kommer hjem igjen.

 

Sett deg inn i relevante inntakskrav

Det er viktig å huske på at det alltid er utdanningsinstitusjonen du søker deg videre til som bestemmer hva som kvalifiserer for opptak på det enkelte masterprogrammet. Det er viktig å sette seg inn i hvilke krav som stilles for å komme inn på akkurat det masterprogrammet du ønsker deg. Generelt ser det ut til at masterprogrammer innen psykologifaglige spesialiseringer krever minst 20 studiepoeng forskningsmetode og minst 90 studiepoeng med psykologifaglige emner. En bachelorgrad i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole dekker disse generelle kravene, men det er alltid lærestedet du søker deg videre til som avgjør.

 

Bruke bachelorgraden til å undervise?

Med en bachelorgrad i psykologi kan du for eksempel undervise i psykologi valgfag på videregående skoler. Du kan imidlertid ikke bli fast ansatt før du  har tatt ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

 

Arbeidsmarkedet er tøft

Med en bachelor er du kvalifisert til å søke på en rekke jobber som krever nettopp en bachelor eller tilsvarende. En del stillinger krever imidlertid at du har utdanning på masternivå.  Mens en  bachelorgrad er nokså generell, vil du på masternivå få muligheten til å spesialisere deg innen de temaene du syns virker interessante å jobbe med. Arbeidsmarkedet er tøft for en med “bare en bachelorgrad”. Underveis i studiene er det viktig å bygge CV; engasjer deg utenfor forelesningssalen og få viktig erfaring, nettverk og attester.

Les Trine Eilertsens kommentar i  Aftenposten: Uten mastergraden stopper Norge

 

Kunnskap om psykologi er viktig

Kunnskap om psykologi etterspørres i stadig flere sammenhenger. Du kan for eksempel jobbe innen organisasjonsarbeid, personalarbeid, undervisning, konsulentvirksomhet, markedsføring, informasjonsteknologi og saksbehandling for å nevne noe.  Istedet for å spørre hva du kan bruke bachelorgraden til kan du snu spørsmålet og spørre deg selv: Finnes det egentlig jobber der psykologisk kunnskap ikke er relevant?? Selv om du ikke kan regne med å lande drømmejobben etter en bachelograd, har du valgt en studieretning som kan brukes til alt.

 

Les om bachelor i anvendt psykologi

Relaterte innlegg