Feltarbeid i global ernæring

Feltarbeid i global ernæring

Studentene har prasis i løpet av studieopholdet i Tanzania og skulle blant annet evaluere barna ved en helsestasjon.

Spennende feltarbeid

Studentene skulle evaluere om barna var stunted (veksthemmet som resultat av kronisk underernæring), wasted (avmagret, som resultat av akutt underernæring eller undervektig/overvektig.

Studietur Bjørknes Høyskole

Viktige ernæringsutfordringer globalt og lokalt

Studentene lærer hvordan man kan sette inn bærekraftig tiltak om ernæringssituasjonen globalt og lokalt, UNICEFs rammeverk for årsaker til underernæring, ernæring i krisesituasjoner, problemstilling knyttet til amming og HIV, matsikkerhet for ulike grupper, ernæring ved infeksjonssykdom, praktiske øvelser og feltarbeid på helsestasjon og hjemme hos en familie fra Tanzania.

 

Studietur Bjørknes Høyskole

Studietur Bjørknes Høyskole

Norsk gründer i Tanzania

Ruth Nesje, gründer og daglig leder av TICC , har jobbet mye med ernæring i løpet av sine 30 år i Tanzania:

”Først i forbindelse med arbeidet mitt som HIV/AIDS koordinator jobbet vi masse med riktig ernæring for HIV-positive pasienter. I den forbindelse måtte jeg sette meg inn i de lokale mattradisjonene. Dette ble også et fokus på helseklinikkene. De siste fem-seks årene har det vært rapportert flere under- og feilernærte barn. Dette har med økt fattigdom blant de fattigste å gjøre. Det er skremmende. Barn dør på sykehuset på grunn av underernæring. Vi har sett mer ekstreme tilfeller nå, og antallet øker. Jeg ser på samfunn, helse og ernæring i sammenheng. Det er viktig at vi løfter blikket og får en helhetlig forståelse”.

Studietur Bjørknes Høyskole

Studietur Bjørknes Høyskole

Studietur Tanzania

Studietur Tanzania

 

Kurset i global ernæring gir 10 studiepoeng og avholdes i løpet av fire uker i Tanzania. Studentene reiser hjem med et helt nytt syn på ernæringsutfordringene folk flest sliter med hjemme i Norge.

Les mer om kurs i global ernæring her