Førsteårsstudenter på feltarbeid

Førsteårsstudenter på feltarbeid

Førsteårstudentene på fred- og konfliktstudier og internasjonale studier har tilbragt de siste fem ukene på Tanga International Competence Center i Tanzania. Her har studentene fordypet seg i faget Menneskerettigheter, engasjert seg i ulike utviklingsprosjekter i regi av HAMA (TICCs bistandsorganiasjon), og generelt fått et innblikk i livet i ressursfattige omgivelser. I tillegg til dette har studentene gjennomført et feltarbeid, som en del av faget Forskningsmetode. 

Skrevet av Caroline Hagen, høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole

Feltarbeid med prosjektskisse

I høst planla studentene feltarbeidet nøye, og leverte blant annet inn en prosjektskisse av det planlagte feltarbeidet. Formålet med feltarbeid er for å gi studentene ett innblikk i hvordan det er å drive forskning i praksis. Hvilke metodiske tilnærminger egner seg til ulike forskningsspørsmål? Hva slags datainnsamlingsmetode passer best? Hvordan forholder man seg til intervjuobjektene når man ikke snakker samme språk? Alt dette har studentene fått bryne seg på de siste ukene i Tanga.

 

Selvvalgte tema

Temaene for forskningsprosjektene har studentene valgt selv, innenfor hva som var mulig å finne av informanter og tilgjengelighet. Blant annet har studentene fordypet seg i norsk bistand til Tanzania, holdninger til albinisme i Tanzania, barneekteskap og utdanning, og Kinas investeringer i Tanzania.

 

Forfølgelse, drap og albinisme

Studentene som forsket på holdninger til albinisme i Tanzania kunne gjengi at for mange lokale, er albinisme ett vanskelig tema. I mange land i regionen, også Tanzania, står mennesker med albinisme i fare for å bli forfulgt og drept, grunnet en tro om at kroppsdelene til mennesker med albinisme har magiske krefter . Blant informantene til studentene, var en elev på videregående skole, eldre, en lokal NGO som arbeider med rettighetene til mennesker med albinisme, og en såkalt ”traditional healer”.

 

 

Studentenes funn og erfaringer

Det var vanskelig å få informantene til å snakke, fordi det virket som at de svarte det de trodde vi ville høre”, forteller studentene. Først da de spurte informantene om hvordan familien, landsbyen eller omgivelsene hadde reagert dersom en hadde giftet seg med en med albinisme, kom det fram interessante funn. Mange fortalte at dersom en hadde valgt å dele sitt liv med en med albinisme, kommer denne personen til å bli utstøtt av familien, og/eller oppleve diskriminering i landsbyen. Grunnene til dette var blant annet myter om at personer med albinisme hadde mentale problemer. Studentene fortalte videre at damen som driver den ikke-statlige organisasjonen for personer med albinisme i Tanga, opplever diskriminering og trusler for arbeidet hun gjør.

 

Spennende å forske

Selv om studentene fikk et lite innblikk i holdninger mot albinisme i lokalområdet, skulle de gjerne hatt mer tid til å forske mer og grave dypere: ”Vi fikk ikke vite ordentlig hvorfor noen er redde for personer med albinisme, og det skulle jeg ønske vi kunne grave mer i”, forteller gruppa. ”Det var et utrolig spennende tema å forske i, og det mest interessante var å få muligheten til å intervjue en ’traditional healer’” fortelles det videre.

 

Lærerikt og inspirerende med feltarbeid

Oppholdet vårt i Tanga er nå ved veis ende, og flere av studentene forteller at feltarbeidet har vært en svært lærerik og unik opplevelse. Ikke bare har de fått prøvd seg som forskere,  de har også fått muligheten til å møte ulike menneskeskjebner blant lokalbefolkningen i Tanga. Vi er overbevist om at denne studieturen er en fantastisk erfaring for våre studenter, og kanskje har det vekket interesse for en fremtidig forskerkarriere?

Les mer om studietur til Tanzania

Relaterte innlegg