Kjære psykologistudent ved Bjørknes Høyskole

Kjære psykologistudent ved Bjørknes Høyskole

Nylig ble resultatene fra NOKUTs Studiebarometer publisert. Resultatene viste at psykologistudentene ved Bjørknes Høyskole jevnt over er svært fornøyde med studiet sitt, både når det kommer til det faglige innholdet og gjennomføringen av selve studiet. Så fornøyde var studentene våre forrige semester at lille Bjørknes Høyskole nådde opp til en delt tredjeplass på listen over generell tilfredshet på landets universiteter og høyskoler!

Skrevet av psykolog og studieleder Randi Bjøntegård og høyskolelektor Fredrik Svartdal Færavaag

 

Studiebarometeret 2017

Studiebarometeret publiseres hvert år av Norsk Organ for Kvalitet i Utdanningen NOKUT. 160 000 norske studenter svarer på en rekke spørsmål blant annet om trivsel på studiested. Skårene fra Studiebarometeret er gitt på en skala fra 1-5. I denne teksten presenteres noen utvalgte resultater fra undersøkelsen, gjengitt med oppnådd skåre sammenliknet med landsgjennomsnitt som er gjengitt i parentes

 

Delt 3. plass blant av alle landets universitet og høyskoler på studiebarometeret

 

Lille, store Bjørknes Høyskole

Vi skriver «lille Bjørknes Høyskole». Denne beskrivelsen kan diskuteres. Psykologistudiet har i skrivende stund cirka 700 aktive psykologistudenter! I fjor høst startet det cirka 300 nye psykologistudenter i førsteklasse, hvorav cirka 200 er stedlige studenter og 100 er nettstudenter. Dette er ikke små tall!

 

Hva betyr det?

Men hva vil det si for studentene å gå på en relativt liten høyskole? En av fordelene er at det er kort avstand mellom fagstab og studentene. Hos oss er faglærere, emneansvarlige, studieleder, og rektor lett tilgjengelig: Dersom studenten er misfornøyd med noe, går det ikke lang tid før vi som fagansatte får høre det. På den andre siden skaper denne korte avstanden mellom student og ansatt god dialog og nærhet.

 

Psykologistudier på Bjørknes Høyskole sammenlignet med andre institusjoner på studiebarometer.no

 

Gjensidig kontakt

Dette reflekteres i Studiebarometerets resultater, der noen av de høyere skårene er på spørsmål som «Studentens mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet»: 3.7 (3.0), og «Hvordan kritikk og synspunkter fra studenter blir fulgt opp»: 4.1 (3.4). På vurdering av nivå på faglig oppfølging skårer vi også godt over landsgjennomsnittet: 3.6 (2.9). Det som er felles for alle disse spørsmålene er at de gjenspeiler den gjensidige kontakten mellom fagansatte og administrasjonen, og studenten. Både ris, ros, bekymringer, og spørsmål blir tatt opp, og skal vi tro Studiebarometeret, blir de også hørt.

 

Digitale hjelpemidler -over landsgjennomsnittet

Et annet domene som studentene virker å være ekstra fornøyd med, er bruken av digitale læremidler i undervisningen. På samtlige spørsmål vedrørende bruken av digitale hjelpemidler, fra at de faglige ansatte bruker digitale hjelpemidler i undervisningen – 3.9 (3.0) – til tilbakemeldinger på oppgaver via digitale plattformer – 4.2 (3.6) – til at bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen er hensiktsmessig – 4.1 (3.8) – skårer Bjørknes Høyskole over landsgjennomsnittet! Dette er helt fantastiske nyheter for oss ettersom vi bruker digitale hjelpemidler i hele læringsprosessen fra dag én, fra støttelitteratur til pensum og viktige beskjeder, til innlevering og veiledning på bacheloroppgaven.

 

Rangering når det gjelder digitalisering på studiebarometer.no

 

Delt tredjeplass blant alle landets universitet og høyskoler

Selv om ikke dette er en uttømmende gjengivelse av Studiebarometerets resultater, ønsker vi å trekke frem to resultater vi er ekstra stolte over. På spørsmål om overordnet tilfredshet svarer studentene på spørsmålene «Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på» og «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på» henholdsvis 4.4 (4.1) og 4.2 (3.9). Dette er kjempestas!

Det å klare å hevde seg med tredjeplass i en landsdekkende undersøkelse om studenters tilfredshet, er stort for en liten høyskole.  Neste år sikter vi på førsteplassen, sammen!

Les mer om bachelor i anvendt psykologi på Bjørknes Høyskole

Relaterte innlegg