Ernæringsstudiet med mest fornøyde studenter!

Ernæringsstudiet med mest fornøyde studenter!

Resultatene fra studiebarometeret viser at bachelorstudentene i ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole er mest fornøyd med utdanningen sin sammenlignet med tilsvarende studiesteder og  –retninger i Norge. Studentene har gitt oss 4,8 av 5 mulige når det gjelder overordnet tilfredshet av studiet!

 

Studenten i fokus

Ved Bjørknes Høyskole er studenten alltid i sentrum, og vi vektlegger studentaktive læringsmetoder under kyndig veiledning av faglig sterke forelesere. Tallene finner du på studiebarometeret.no Studentenes vurdering er delt inn i syv ulike kategorier (tallet i parentes angir gjennomsnittet av alle helse-, sosial- og idrettsfag. Som dere kan se av tallene, skårer bachelorgraden i ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole høyere på samtlige punkter sammenliknet med den gjennomsnittlige vurderingen på alle helse-, sosial- og idrettsfag).

 

Studentene vurderer lærestedene ut fra følgende kategorier

Engasjement: Vurdering totalt 4,6 (4,1)
Her har studentene svart på i hvilken grad studieprogrammet er engasjerende, faglig utfordrende og består av emner som henger godt sammen. Med en total vurdering på 4,6, ble samtlige av disse vurdert som svært gode!

 

Undervisning: Vurdering totalt 4,1 (3,6)
Denne kategorien består av spørsmål om grad av tilfredshet med undervisningen. Det som studentene er mest fornøyd med her, er «faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende», «faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig» og «hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum)».

 

Eksamen: Vurdering totalt 4,2 (3,8)

Under denne kategorien ble studentene bedt om å vurdere eksamens- og innleveringsoppgavene i studieprogrammet. Her skåret studiet høyest på at disse «krevde forståelse og resonnement», «oppfordret til refleksjon og kritisk tenkning» og «handlet om sentrale deler av lærestoffet».

 

Læringsutbytte: Vurdering totalt 3,7 (3,6)
Her har studentene vurdert eget læringsutbytte når det gjelder ulike områder. De områdene som studentene særlig trekker frem å gi godt læringsutbytte er på «kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning», «teoretisk kunnskap», «evne til kritisk refleksjon og tenkning» og «samarbeidsevne».

 

Yrkesrelevans: Vurdering totalt 4,3 (4,2)
Her ble studentene bedt om å vurdere i hvilken grad studiet er viktig for kommende yrkesliv. Her skårer studieprogrammet best på «gir kunnskap som er viktig i arbeidslivet» og «gir ferdigheter som er viktige i arbeidslivet».

 

Medvirkning: Vurdering totalt 4,2 (3,2)
Her vurderte studentene i hvilken grad de har mulighet til å påvirke studiet. Her skåret studieprogrammet spesielt bra på «hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp».

 

Læringsmiljø: Vurdering totalt 3,9 (3,8)
Her vurderte studentene både sosialt og faglig læringsmiljø, i tillegg til lokaler og utstyr. Områdene som studieprogrammet skårer svært høyt på «miljøet mellom studentene og de faglig ansatte» og «studieadministrasjon og informasjon».

 

Helhetsvurdering: Vurdering totalt 4,8 (4,1)
Her har studentene vurdert tilfredshet med studieprogrammet totalt sett. En skåre på 4,8 av 5 mulige viser at studentene er svært godt fornøyd- noe vi er meget stolte av!

 

Se sammenlikning mellom tre studiesteder som tilbyr bachelorgrad innen ernæring i Osloområdet her

Les mer om bachelorprogrammet i ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole i artikkelen fra Norsk Tidsskrift for Ernæring her

Les mer om vårt bachelorstudium i ernæringsfysiologi på vår nettside her

 

 

 

 

Les om åpen dag 8. mars på Bjørknes Høyskole

Relaterte innlegg