Fysioterapiutdanning og praksis

Fysioterapiutdanning og praksis

Fysioterapi er et praktisk fag hvor det å jobbe med pasienter under veiledning av en autorisert fysioterapeut er svært viktig og lærerikt. Gjennom praksis får du øving i å møte virkelige pasienter med virkelige problemer under kontrollerte omstendigheter.

Forfatteren er tidligere student og nå hjelpelærer ved bachelorutdanningen i fysioterapi ved Bjørknes Høyskole.

Praksis: brobygger mellom skolebenk og arbeidsliv

Gjennom praksis i utdanningen får du en unik mulighet til å møte ekte pasienter og fungere i en virkelig situasjon som fysioterapeut, under trygge omgivelser. Du vil hele tiden ha veiledning av en autorisert og trygg fysioterapeut. Praksis i utdanningen er ment å være en brobygger mellom det du lærer på skolebenken og den reelle/praktiske utførelsen. Gjennom praksis får du muligheten til å se hvordan forskjellige skader og plager kan tilnærmes i virkeligheten, man får både se, og ikke minst kjenne, hvordan forskjellig patologi er i virkeligheten og ikke minst får man trening i hvordan man skal møte mennesker som kommer til deg for hjelp. En ting er å ha mye kunnskap om hva en plage/skade er på papiret, noe helt annet er å sitte ansikt til ansikt med pasienten som har plagen. Du vil måtte ha en evne til å sette deg inn i hver enkelt pasients situasjon og takle problemet best mulig. Dette er et poeng som er svært viktig i behandlingen av mennesker.

 

Det du lærer på skolen har noe å si!

Det blir sagt at man lærer mest når man selv ser behovet for læring (2). Gjennom praksis vil du få et unikt innblikk i hvordan en fysioterapeut jobber og du vil se hva som kreves for å være en god fysioterapeut. Gjennom praksis vil du også oppleve at alt arbeidet man legger ned på skolen faktisk munner ut i noe og du vil oppleve mestring. Mestring er også et svært sentralt punkt i enhver læringssituasjon og gjennom praksis vil dette så i sentrum. Det er altså en aktiv tilnærming som står i fokus i praksis.

 

Gode holdninger og verdier

Praksis i utdanning handler også mye om å lære gode holdninger og verdier (3). Etter du har vært gjennom en praksisperiode i fysioterapiutdanningen vil du ha fått et førstehåndsblikk på hva fysioterapi betyr for hver enkelt person, kanskje du har fått oppleve hva fysioterapi betyr for en større gruppe og du vil sette mer pris på jobben som gjøres av de fysioterapeutene du har fått jobbe med og fått veiledning av i praksis.

 

Kontakter & nettverk

Gjennom praksis vil du kunne lære svært mye om deg selv, og bli enda mer sikker på at det er fysioterapeut du virkelig har lyst å bli. I praksis møter du bokstavelig talt hverdagen til en fysioterapeut og gjennom praksis klarer du å gjøre gode valg på videre yrkesfremtid. Gjennom praksisperioden har du også en unik mulighet til å knytte kontakter og skape deg et nettverk. I alle yrker er dette viktig, og fysioterapi er ikke noe unntak. Gjennom å ha et stort nettverk har du gode muligheter for å lettere skaffe deg jobb etter utdanningen er ferdig, du har mange å diskutere med når du er i tvil om noe og utviklingsmulighetene dine er sterke. Mange fysioterapeuter har svært mye kunnskap og kompetanse som du gjør rett i å benytte deg av.

 

Praksis er avgjørende fordi

Kort oppsummert; gjennom praksis får du øving i å møte virkelige pasienter med virkelige problemer. Dette skjer i kontrollerte omstendigheter og du har alltid med deg en dyktig veileder. På denne måten er du rustet til å gjøre gode valg, både når det kommer til behandling av pasienter, men også hvor dine egne interessefelter ligger og hva du vil gjøre med din egen profesjonelle fremtid.

Praksis er også et element av utdannelsen som  er innlemmet i rammeverket for utdanningen gitt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004 (1).

1. UFD. Rammeplan for Fysioterapeututdanning. Oslo: Utdannings- og Forskningsdepartementet, 2004.
2. Rogers J. Adult learning. Buckingham: Open University Press, 2001
3. Stålsett UE. Veiledning i en lærende organisasjon. Oslo: Universitetsforl., 2006

 

Les mer om fysioterapiutdanningen ved Bjørknes Høyskole

Les hva studentene mener om fysioterapiutdanningen i Norge-Nederland