Hva er en landrapport?

Hva er en landrapport?

Som det fremkommer av et tidligere blogginnlegg om vårt studieopphold i Tanzania, er opplegget under turen svært variert. I tillegg til undervisning, feltarbeid og forskningsmetode, får studentene også i oppgave å utarbeide en såkalt "landrapport" – en rapport med en kortfattet oversikt over menneskerettighetssituasjonen i et land; hvilke rettigheter står sterkt? Hvilke er under press? Ser vi en generell trend mot mindre eller mer respekt for menneskerettighetene?

Skrevet av Bjørnar Østby, høyskolelektor internasjonale studier og freds- og konfliktstudier

Les innlegget om hvorfor Tanzania er destinasjon for studietur

 

Studietur til Tanzania og utarbeidelse av landrapporter

Landrapporten blir utarbeidet i forbindelse med undervisningen i faget Menneskerettigheter. For å gi studentene en mulighet til å få en bedre forståelse av MR-situasjonen i regionen vi befinner oss, rettes fokuset derfor mot Tanzania og landets åtte nabostater (Kenya, Rwanda, Burundi, DR Kongo, Zambia, Malawi og Mosambik). Det er sannsynlig at mange av våre studenter vil tilbringe deler av sin arbeidskarriere i NGOer og interesseorganisasjoner som fokuserer på menneskerettigheter, og derfor er det svært nyttig å bli kjent med hvordan (og hvorfor) landrapporter utarbeides. I tillegg har det å fokusere på en spesifikk stat også flere fordeler. For det første får studentene en dypere forståelse av hva som faktisk er MR-situasjonen i en rekke stater man kanskje ellers ikke har noe forhold eller kjennskap til. Det er for eksempel ikke uvanlig at studentene opplever flere “aha-øyeblikk” i løpet av arbeidet, der de plutselig blir kjent med grove menneskerettighetsbrudd i stater som sjelden eller aldri dekkes i det norske eller vestlige nyhetsbildet.

 

Begynnelsen på en langvarig interesse

For det andre blir dette arbeidet for noen starten på en langvarig interesse for en spesiell stat eller region, ettersom arbeidet med rapporten også fordrer at studentene må sette seg inn i den respektive statens nyere politiske historie. Vi er overbevist om at områdekunnskap – fra en enkelt stat eller fra Øst-Afrika og Great Lakes-regionen i vårt tilfelle – er uvurderlig for en student gjennom studieløpets gang. Casekunnskap er essensielt for å kontekstualisere teoretisk gods, og fungerer på mange måter som en slags “krykke” man kan lene seg på. Likeså vil også teoretisk kunnskap igjen kunne styrke ens forståelse av en case eller en region. Det å ha noen konkrete “knagger” å henge teoretisk kunnskap på – for eksempel ved å bli kjent med en spesifikk stat og dens politiske historie – er med andre ord utrolig nyttig, og noe vi oppfordrer våre studenter til på det sterkeste for å få så mye ut av studiet som mulig.

Grønt kart over Afrika der Tanzania er uthevet i rødt

 

Vil du også studere internasjnale studier eller freds- og konfliktstudier?

Relaterte innlegg