Hva er global helse og global ernæring?

Hva er global helse og global ernæring?

Global health – eller global helse er, som navnet antyder, en retning innen helsefag som dreier seg om helse i globalt perspektiv. Forskere og helsearbeidere innenfor dette fagfeltet jobber for å bedre helsesituasjonen på verdensbasis, ut ifra tanken om like rettigheter for alle, uavhengig av hvor i verden man bor eller er fra.

Global helse og global ernæring

Raskere frem med sykemoped

Adekvat ernæring danner selve fundamentet for god helse. Kostholdet og andre sider ved livsstilen har stor betydning for hvorvidt man utvikler livsstilssykdommer eller ikke i det lange løp, og et individs ernæringsstatus kan avgjøre utfallet av infeksjonssmitte og sykdomsepisoder ettersom feil- og underernæring påvirker immunforsvaret. Med bakgrunn i slik kunnskap, har det utviklet seg en helt egen forgrening av fagretningen global helse, som i all hovedsak fokuserer på de ernæringsmessige aspektene ved helsesituasjonen. Denne forgreningen kalles global nutrition – eller global ernæring.

 

Barn veies og målesHelsearbeidere kan trenge mer enn grunnlegende ernæringskunnskaper

Visse, helt grunnleggende ernæringskunnskaper forventes det at enhver helsearbeider har og drar nytte av i jobben. Men skal man jobbe ute i feltet for en hjelpeorganisasjon eller lignende, hvor målet er å bistå mennesker på flukt eller som befinner seg i annen krisesituasjon, er ikke grunnleggende ernæringskunnskaper nok. I slike tilfeller kreves god ernæringskompetanse og tilegnede ferdigheter som gjør en i stand til å kunne vurdere ernæringsstatus og iverksette konkrete tiltak med tanke på å bedre ernæringssituasjonen både på individ- og befolkningsnivå.

 

17a. Practicing anthropometryJobbe for med global helse for humanitære organisasjoner?

Emner innen global ernæring kan inngå i en bachelorgrad eller masterløp, eller tas som frittstående studiepoenggivende kurs for de som alt har bakgrunn innen ernæringsfag, sykepleie eller lignende. Når man skal vurderer hva som passer best for den enkelte er det blant annet viktig å se på detaljene for hva som inngår i kurset/emnene, samt hvor undervisningen avholdes. Teorigrunnlaget må selvsagt dekkes, men kunnskap om teorier og fakta fra et klasserom her hjemme er gjerne ikke nok dersom man vil jobbe med global helse for humanitære organisasjoner og virkelig ønsker å gjøre en forskjell. Da er det spesielt hensiktsmessig å ha øvd på kunnskapen i praksis – helst ute i feltet, hvor øvelsessituasjonen er så nær opptil virkeligheten som mulig.

 

helsestasjon babyHvor kan man studere global ernæring?

Flere høyere utdanningsinstitusjoner tilbyr kurs innen global helse og ernæring, både i Norge og i  utlandet. Her følger litt mer informasjon om de studiemulighetene som på nåværende tidspunkt finnes i Norge:

  • Samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr emner i internasjonal ernæring både på bachelor og masternivå. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til faglig kontakt ved enhet for samfunnsernæring.
  • Universitetet i Bergen tilbyr flere emner relatert til global helse. I tillegg tilbys et enkeltemne på 5 studiepoeng, som fokuserer spesifikt på global ernæring.
  • Noe undervisning i global helse og ernæring utgjør en integrert del av enkelte emner som inngår i profesjonsstudiet i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til avdeling for ernæringsvitenskap.
  • Bjørknes Høyskole i Oslo tilbyr et fireukers kurs i global ernæring, der det meste av undervisningen finner sted i Tanzania. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til info@bjorkneshoyskole.no telefon 23233820. Bjørknes Høyskole tilbyr også kurs i tropemedisin for leger og sykepleiere. Kurset et godkjent av Leger uten Grenser (MSF).

Les mer om global ernæring gjennom Bjørknes Høyskole her

 

Relaterte innlegg