Hva menes med samfunnsernæring?

Hva menes med samfunnsernæring?

Som bachelorstudent i ernæring har du kanskje mange tanker om videre studier på masternivå. Det er ikke lett å velge en videre studieretning og ofte sitter man med mange spørsmål om hvordan det faktisk er å ta en mastergrad. Her forteller en av våre tidligere studenter om hvordan det er å ta master i samfunnernæring

Skrevet av tidligere bachelorstudent i ernæring  Tina Stegelvik

 

Hvorfor skal jeg velge master i samfunnsernæring?

Dersom du brenner for ernæring og helse og mener at man gjennom et balansert og sunt kosthold kan forbedre folkehelsen og forebygge ulike helsetilstander og sykdommer er denne mastergraden midt i blinken for deg.

Studiet fokuserer på sammenhengen mellom matvaner, ernæring og helse i et samfunnsperspektiv, det vil si at fokuset endres fra individet til befolkningen som en helhet.

 

Samfunnsernæring VS folkehelsevitenskap

Samfunnsernæring dreier seg om hvordan kostholdet kan påvirke risiko for sykdomsutvikling og hvordan man kan fremme god helse gjennom gode matvaner. I tillegg lærer man mye nyttig om ernæringspolitikk både nasjonalt og internasjonalt. Kanskje vurderer du heller en master i folkehelsevitenskap? Her er ernæring kun en liten del av fokuset, da denne masteren handler om helseatferd og endring av helseatferd med utgangspunkt i ulike fagområder. Man har også stort sett de samme jobbmulighetene etter endt studie.

 

Hvor vanskelig er det egentlig å studere på masternivå?

Å studere på masternivå krever en litt større innsats enn på bachelornivå. Hovedforskjellen er at det er mye mer pensumlitteratur å lese på egenhånd og flere arbeidskrav som krever gruppearbeid. Arbeidsmengden er større på masterstudium, men den er absolutt overkommelig så lenge man er strukturert og helst ikke jobber alt for mye ved siden av studiet. For å komme inn på en av de 25 studieplassene på samfunnsernæring på HiOA kreves det at man har en bachelorgrad med fordypning i fag/emner innenfor mat- og ernæringsfag og minst C i snitt fra bachelorgraden.

 

Samfunnsernæring fokuserer på sammenhengen mellom matvaner, ernæring og helse i et samfunnsperspektiv, det vil si at fokuset endres fra individet til befolkningen som en helhet

 

Hvordan kan jeg bruke det jeg lærte i løpet av bachelorgraden?

På bachelorgraden lærer du om statistikk og forskningsmetode, dette var en stor fordel da vi skulle ha dette faget på masteren. Bachelorgraden fra Bjørknes Høyskole ga meg en bedre forståelse for faget og et godt grunnlag å bygge videre på. Dersom du er en av dem som har vært eller vurderer å dra til Tanzania for å ta kurset i global ernæring så går mye av det man lærer på dette kurset igjen på noen av emnene på masteren. I tillegg så er kunnskapen du oppnår i løpet av bachelorgraden om fysiologi og sykdomsutvikling nyttig i flere av emnene, spesielt dersom du velger valgfaget som heter Overvekt og de store folkesykdommene.

 

Hvordan er det egentlig å studere samfunnsernæring på masternivå?

Andre mulige valgfag  er bla. forskning innen helse- og ernæringskommunikasjon, ernæring og menneskerettigheter og migrasjon, mat og helse. Du velger til sammen to valgfag. Fagene på masteren er kjempespennende, og du har en flott mulighet til å utvide kunnskapen i det du er spesielt interessert i gjennom valgfag. Selv har jeg valgt ernæring og menneskerettigheter, som tar for seg nøkkelprinsipper og praksis innen menneskerettighetstenkning.

(innlegget fortsetter under bildet)

Flinke fagfolk og engasjerte studenter

I tillegg til spennende fag har masterstudiet engasjerte og flinke forelesere som brenner for sitt fagområde, flere av dem er anerkjente professorer innenfor helse- og ernæringsfaget. Studenter fra samfunnsernæring har også nylig opprettet en egen linjeforening som har som formål å styrke det sosiale samholdet blant studentene samt det faglige engasjementet. Linjeforeningen arrangerer både faglige og sosiale arrangementer på samme måte som Linjeforeningen for ernæringsstudenter gjorde på Bjørknes Høyskole.

Å ta en master i samfunnsernæring krever hardt arbeid og struktur, men til gjengjeld er det utrolig lærerikt og ikke minst gøy!

 

Hva kan jeg bruke mastergraden til?

Du har mange muligheter etter fullført studie. Man kan jobbe med ernæringsrelatert arbeid både kommunalt, fylkeskommunalt, nasjonalt, internasjonalt og globalt. Man kan også jobbe i frivillige organisasjoner eller ta en doktorgrad slik at du kan jobbe med forskning. Det som er nesten like viktig som å fokusere på gode karakterer er å engasjere seg i studiehverdagen og knytte kontakter i fagmiljøet, og dette har man gode muligheter til å gjøre gjennom studiet.

Det er flere studenter både fra Bjørknes Høyskole og andre høyskoler som velger å ta en master i samfunnsernæring, studentene på masterstudiet har dermed ulik ernæringsfaglig bakgrunn og dette bidrar til diversitet i klassen. Med andre ord er det ikke bare studenter med en bachelorgrad i samfunnsernæring som går på dette masterstudiet.

 

Samfunnsernæring dreier seg om hvordan kostholdet kan påvirke risiko for sykdomsutvikling og hvordan man kan fremme god helse gjennom gode matvaner

 

Anbefales!

Jeg vil absolutt anbefale denne mastergraden til bachelorstudenter som vil fortsette å utvide sin kunnskap innen ernæringsfaget og som ønsker å utvide sitt perspektiv fra individet til et større samfunnsperspektiv.

Tina Stegelvik har bachelor i ernæring fra Bjørknes Høyskole og er masterstudent i samfunnsernæring, HiOA

 

Les mer, og søk bachelor i ernæring her

Relaterte innlegg