Hvem bør følge et glutenfritt kosthold?

Hvem bør følge et glutenfritt kosthold?

Det mangler ikke på artikler i aviser og ukeblader, blogger og bøker som fremhever fordelene ved et glutenfritt kosthold. Sliter du med fordøyelsen? Har du hodepine? Er du sliten og energiløs? Har du oppblåst mage? Det skader jo ikke å prøve glutenfritt? Eller?

Ikke–cøliakisk glutensensitivitet – finnes det?

Få trender innen ernæring har fått så sterkt fotfeste som glutenfritt kosthold. På få år har markedet for glutenfrie produkter nærmest eksplodert i den vestlige verden. Imidlertid er det få av de som følger et glutenfritt kosthold som faktisk har diagnosen cøliaki.

 

Mange har testet glutenfritt kosthold

En nasjonal spørreundersøkelse fra 2013 rapporterer at 17 % av befolkningen i Norge har testet ut et glutenfritt kosthold. I aldersgruppen 15-24 år var andelen hele 32 %! Hva er det som får «halve kongeriket» til å kaste seg på en diett som både kompliserer og fordyrer tilværelsen? Faktorer som oppgis er mageproblemer, samt et ønske om en sunnere livsstil.

 

Hva er glutenrelaterte lidelser?

Glutenrelaterte lidelser omfatter både cøliaki og ikke cøliakisk glutensensitivitet. Cøliaki er en tarmsykdom som utløses av glutenproteinene i kosten, og som forårsaker skader på tarmoverflaten. Den reelle forekomsten av cøliaki i Norge er ukjent, men det antas at ca 1 % av befolkningen er rammet. For personer som har diagnosen cøliaki, er glutenfritt kosthold den eneste og rette løsning.

 

Hva er ikke-cøliakisk glutensensitivitet?

Begrepet ikke-cøliakisk glutensensitivitet brukes når personer som har fått utelukket cøliaki likevel reagerer negativt på glutenholdige matvarer. Disse personene får ikke skader i tarmen. Forekomsten av ikke-cøliakisk glutensensitivitet er ikke kjent, men antas å ligge rundt 5 % av befolkningen. De færreste har en diagnose, og mange har lagt om til et glutenfritt kosthold etter råd fra legfolk. Noen av disse kan bli friske av å følge en glutenfri diett, mens det er også en fare for at flere blir værende på en restriktiv diett uten at den løser deres problemer.

 

Glutenfritt kan gi mangelfullt kosthold

Men er det helse i glutenfritt kosthold for alle? I tillegg til at glutenfri kost både er restriktiv og dyr, kan den også være ernæringsmessig mangelfull. Glutenfrie erstatningsprodukter inneholder generelt mye raske karbohydrater og lite fiber i forhold til glutenholdige kornprodukter. Det å bytte til glutenfritt kosthold på egen hånd kan føre til at man et ensidig og mangelfullt kosthold, dersom man ikke får profesjonell hjelp til å sette sammen et kosthold som er variert og fullverdig.

 

Er det gluten som er synderen?

Det hersker tvil om hvorvidt det faktisk er glutenet som er problemet ved ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Kan det være at personer som oppgir at de ikke tåler gluten egentlig reagerer på noe annet i maten? Glutenholdige produkter inneholder også ufordøyelige karbohydrater som kan skape problemer. Slike karbohydrater er også kjent under samlebetegnelsen FODMAP. En studie har undersøkt om personer som rapporterte om ikke-cøliakisk glutensensitivitet reagerte på gluten dersom de spiste et kosthold med lavt innhold av FODMAP. I denne studien ble det ikke påvist noen effekt av gluten alene. Så er det gluten? Eller er det FODMAP? Juryen er fortsatt ute og diskuterer. Det er imidlertid bred enighet om at det er behov for flere randomiserte kontrollerte studier for å belyse dette spørsmålet. Ullevål Universitetssykehus rekrutterer nå til en studie som skal forsøke å øke kunnskapen om nettopp dette, slik at personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet kan få både bedre utredning og behandling av sine lidelser. Her kan du lese mer om studien.

 

Kilder:
Ludvigsson et al.
Annechen Bahr Bugge
Trond S Halstensen
Biesiekierski et al.

 

Les om bachelor i ernæringsfysiologi

Relaterte innlegg