Hvorfor også du bør dra på studietur til Midtøsten

Hvorfor også du bør dra på studietur til Midtøsten

Som freds- og konfliktstudent går mye tid med til å sitte på lesesalen, i auditoriet eller på biblioteket. Tematikken er både interessant og engasjerende, men kan likevel oppleves noe fjern uten ytterst sett å påvirke hverdagen særlig mer enn de timene som passerer i bøker, artikler og rapporter. På studietur blir alt annerledes.

Skrevet av bachelorstudent Bjørnar Østby. Foto: Solveig Wold

Hvem skal man tro på når det gjelder Midtøsten?

Det kan være vanskelig å opparbeide seg et virkelighetsnært bilde av det man har foran seg på pulten, hvem man skal lytte til, hva man skal tro på osv. Studieprogrammet mitt tilbyr en unik mulighet til å ta et avbrekk fra bøkene og faktisk reise til en av verdens mest spennende (og spente) regioner, nemlig Midtøsten. Det er ingen hemmelighet at Midtøsten historisk sett har en dyp klangbunn innen freds- og konfliktstudiet, og regionen er ikke mindre aktuell i dag – snarere tvert i mot; også her til lands er det daglige nyhetsbildet stadig preget av hendelser derfra – det være seg alt fra den Arabiske Vår og båtflyktninger til notoriske IS og den fastlåste situasjonen i Israel og Palestina.

Et bredere overblikk over situasjonen

Studietur til Midtøsten
Mannen fra Dehesha forteller om hvordan konflikten har påvirket hans familie med drap og arrestasjoner

Jeg fikk nylig mulighet til å besøke nettopp Israel og Palestina og slik selv få sjansen til å se og lytte til hvordan mennesker som bor i regionen opplever situasjonen. Der den norske debatten rundt Midtøsten generelt, og Israel og Palestina spesielt, ofte har en polarisert fremtoning, søker studietur-programmet å gi studenten et bredt overblikk over situasjonen gjennom møter med en rekke ulike aktører fra partene i konflikten. Man får dermed selv prøvd sine oppfatninger mot det israelere og palestinere opplever fra dag til dag, og mot de observasjonene en selv gjør seg i løpet av oppholdet. Det er på mange måter forfriskende å gå frem på denne måten i den forstand at man får muligheten til å møte menneskene som er involvert, uten å måtte gå via akademikere eller journalister. Du får med andre ord mulighet til å se, lytte og reflektere selv, og sammen med dine medstudenter.

Midtøsten -et globalt knutepunkt

Klippemoskeen på Tempelhøyden i Jerusalem
Klippemoskeen på Tempelhøyden i Jerusalem

Det er mange grunner til at en studietur til nettopp Midtøsten er svært relevant. Midtøsten har historisk sett vært et globalt knutepunkt mellom øst og vest, nord og sør. Det kan også sies å være et verdenshistorisk episenter, både når det gjelder de tre monoteistiske religionene, de mange store rikene som har kjempet om herredømme i regionen, og de mange hendelsene som stadig utspiller seg. Det gjør en for eksempel ydmyk å få vandre rundt i en by med et så sterkt historisk preg som Jerusalem. Det er likevel ikke først og fremst for den historiske susen vi drar til Israel og Palestina, men for selv å observere konsekvensene av den fastlåste, strengt tatt ikke-eksisterende, fredsprosessen – en prosess som i stor grad har sitt utspring fra nettopp Oslo og Oslo-avtalen(e) fra første halvdel av nittiårene. I sin startfase ga prosessen grunn til optimisme for mange, men progresjonen mot den foreslåtte tostatsløsningen har siden stagnert og er i dag i all hovedsak ikke-eksisterende, om ikke skrotet.

Innblikk gir innsikt

studietur til flyktningleir Dehesha
Gatekunst i flyktningleiren Dehesha

Gjennom studieturen får vi som studenter en gylden mulighet til å få et lite innblikk i hva konflikten består i, hvorfor situasjonen har blitt som den har blitt, og se hvordan den påvirker hverdagen i Israel og Palestina. Studenten får et lite innblikk i politikken som føres i Israels utenriksdepartement, utfordringer for næringsdrivende i Palestina og hverdagen til marginaliserte beduiner, -bak muren eller i israelske bosetninger. Videre blir man introdusert for FNs organer i regionen og deres arbeid, den norske ambassadens virke, religiøse motsvar til sionistisk politikk, og sist, men ikke minst, opphold hos palestinske vertsfamilier. Vi får med andre ord lytte til de forskjellige historiske narrativene partene forfekter, hvordan disse kolliderer, hvordan dette påvirker dagliglivet og, til syvende og sist, hvordan dette påvirker framtidsutsiktene for regionen.

Faglig opplegg med kulturell bonus

Uimotståelig mat på studietur i MIdtøsten
Uimotståelig mat i Midtøsten

Ikke overraskende er turen intens, men den har også lystige innslag som god gammeldags sightseeing, bading i Dødehavet og, ikke minst, masser av himmelsk mat. Turen omfatter derfor også en kulturell bonus parallelt med det faglige opplegget, slik at den fremstår som en mer total opplevelse. Studieturen til Israel og Palestina gir deg muligheten til å besøke mennesker og steder du normalt sett ikke når som turist, og den gir deg sjansen til å gå forbi den norske debatten og inn i den faktiske situasjonen som utspiller seg på bakken. Den viktigste bagasjen en får med seg som student er evnen til å tenke selv og å tenke kritisk. Studieturen lar deg selv å se litt av situasjonen som utspiller seg i Israel og Palestina i dag, er derfor helt uvurderlig.

Relevante blogginnlegg fra andre studenter:

Hva innebærer egentlig konflikten i Midtøsten?

Hvorfor er det lurt å dra på studietur?

Les mer om muligheter for studietur til Midtøsten