Hvorfor orkaner med kvinnenavn dreper flest

Hvorfor orkaner med kvinnenavn dreper flest

Visste du at mennesker nedvurderer alvorligheten til en orkan med et kvinnenavn sammenliknet med en orkan med et mannsnavn? "Kvinnelige" orkaner forårsaker dermed flere dødsfall og større materielle ødeleggelse. Dette kan forklares med psykologiske faktorer!

Tatt av kvinnen

En generell tendens man ser i bedømming- og beslutningspsykologi er at menneskers vurderinger blir påvirket av ubevisste assosiasjoner og antakelser. Dette er godt demonstrert i en studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) i 2014. Studien viste at orkaner som hadde fått kvinnenavn – for eksempel Hurricane Katrina og Sandy – medførte flere dødsfall og større materielle ødeleggelser enn orkaner med mannsnavn. Orkaner i USA mottar navn ved samme metode som i Norge: annenhver storm blir gitt et navn fra hvert kjønn.

 

Reflekterte valg?

Man skulle tro at mesteparten av resultatene innen denne forskningen sier seg selv, ettersom vi mennesker er flinke til å ta reflekterte valg? Denne påstanden er faktisk langt fra virkeligheten, ettersom utallige funn viser at mennesker generelt er dårlig på å ta (objektivt) gode valg, og at vi lar oss påvirke av informasjon som er fullstendig irrelevant for beslutningen vi skal ta.

 

Kjønnsbaserte forventninger til orkaner

I studien benyttet de seg av mer enn 60 år med data fra stormer og orkaner, samt påfølgende eksperimenter for å besvare sin hypotese. Arkivstudien av tidligere orkaner fant at orkaner med kvinnenavn i gjennomsnitt medførte flere dødsfall og større materielle ødeleggelser enn orkaner med mannsnavn. I et påfølgende eksperiment ble deltakere bedt om å bedømme orkanenes antatte styrke basert kun på deres navn, og en liknende effekt ble observert: personer nedvurderte alvorlighetsgraden til orkaner dersom de hadde kvinnenavn. Årsaken til dette påpekes å være kjønnsbaserte forventninger til orkanene, der man forventer at en kvinne potensielt ikke vil være like massiv og ødeleggende som en mann. Dette ble reflektert i lavere forberedelser og sikkerhetstiltak gjort i forkant av orkaner med kvinnenavn enn de med mannsnavn, noe som forklarer økningen i materielle ødeleggelser og dødsfall.

 

Katrina & Sandy VS Karl & Steven

Dette resultatet viser en effekt som virker nesten for utrolig til å være sann – vi mennesker kan da ikke være så tette at vi nedvurderer risiko bare på bakgrunn av et navn? Bedømming- og beslutningspsykologien har vist at dette faktisk kan være tilfellet gjentatte ganger: når vi er usikre og ikke har relevant informasjon tilgjengelig for å gjøre en god og velbegrunnet vurdering, tar vi utgangspunkt i den lille informasjonen vi har tilgang til. I dette tilfellet er det kun navnet vi kan bruke for å danne oss en mening, samt de ubevisste assosiasjonene tilknyttet kvinne- og mannsnavn. Vi trekker derfor slutningen om at en orkan med kvinnenavn må være mindre voldelig enn en med mannsnavn, siden det er den eneste informasjonen vi har tilgjengelig.
Så, med denne kunnskapen tilgjengelig, kan du spørre deg: hvordan hadde ting utartet seg dersom orkanene Katrina og Sandy, som skapte store materielle ødeleggelser i USA, heller het Karl og Steven?

Les hele studien om orkaner og navn her

Les mer om psykologistudier

Relaterte innlegg