Hvorfor praksis er en viktig del av bachelorgraden

Hvorfor praksis er en viktig del av bachelorgraden

Lina Hoff tar en bachelorgrad i freds- og konfliktstudier. Som del av bachelorgraden tar hun et internship/jobber som praktikant hos NRC Flyktninghjelpen. Jobben som praktikant er både spennende og krevende -og gir en unik mulighet til å bygge CV.

Skrevet av bachelorstudent i freds- og konfliktsstudier Lina Hoff. Foto: NRC Flyktninghjelpen og Lina Hoff

Lina Hoff tar en bachelor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Nå er hun praktikant hos NRC
Lina Hoff tar en bachelor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Nå er hun praktikant hos NRC

Hektisk start

Som intern (praktikant) hos Flyktninghjelpen jobber jeg i samfunnsavdelingen. Det er mye varierte oppgaver, og hva man gjør kan fort endre seg fra dag til dag. Da vi startet internshipet tidligere i høst gikk vi inn i en «unntakstilstand» med et utrolig stort engasjement fra den norske befolkningen, noe som gjorde det svært hektisk i vår avdeling. Vi fikk oppleve hvordan det er å jobbe i en humanitær organisasjon når tempoet er på det høyeste. Dette innebærer blant annet å skifte raskt mellom ulike arbeidsoppgaver og å finne kreative løsninger.

 

 

Det er hektiske tider hos NRC Flyktninghjelpen
Det er hektiske tider hos NRC Flyktninghjelpen

Tett oppfølging fra Flyktninghjelpen og høyskolen

Som intern hos Flyktninghjelpen får man tett oppfølging, og det er rom for både en del selvstendig arbeid og samarbeid med de andre i din avdeling, og på tvers av avdelingene. Det er veldig lav terskel for å stille spørsmål, og man oppfordres til å dele tanker og ideer.

 

Vi er utrolig glade for å kunne gi våre studentene mulighet til å inkludere relevant arbeidspraksis i studiene sine, og vi har stor tro på at de som gjennomfører internship har et fortrinn inn i arbeidslivet. Studentene får individuell oppfølging fra høyskolen gjennom hele praksisperioden og vi forsøker alltid å besøke dem på deres utplasseringssted. Det er flott å se hvordan studentene raskt tilpasser seg en arbeidstilværelse som er svært ulik den vante studietilværelsen.  Studieleder, bachelor i freds- og konflikt Torstein Dale-Åkerlund

Mange er på flukt, også barn. Foto: NRC
Mange er på flukt, også barn. Foto: NRC

Viktig kunnskap om hvordan en humanitær organisasjon fungerer

Arbeidsoppgavene jeg har går blant annet ut på å tilrettelegge for samarbeid mellom Flyktninghjelpen og aktører i næringslivet, planlegging og gjennomføring av rapport innen samfunnsansvar, og å skrive tekster til ulike kommunikasjonsplattformer. Som intern har jeg fått mye kunnskap om hvordan en humanitær organisasjon fungerer og fått kjenne på hvordan det er å jobbe i et aktuelt yrke innen studieretningen vår.

 

 

Syriske flyktninger bærer tungt. Foto: NRC_Christian Jepsen
Syriske flyktninger bærer tungt. Foto: NRC_Christian Jepsen

Hva mener Flyktninghjelpen om praktikantene?

Vi tar imot praksisstudenter fra Bjørknes Høyskole på grunn av våre gode erfaringer med studentene. De tre vi har her i Samfunnsavdelingen i høst er, i likhet med andre Bjørknes Høyskole-studenter før dem, engasjerte og veldig dyktige. Det er viktig for oss å gi praksisstudenter et realistisk bilde av hvordan arbeidslivet fungerer. Det kan føre til at de får oppgaver som kan virke overveldende, for eksempel å holde foredrag om Flyktninghjelpen og lede workshops. Men jentene har tatt dem på strak arm og gjort en strålende jobb! I tillegg har vi hatt et godt samarbeid med skolen over flere år som vi ser fram til å videreføre. Ingrid Sande Larsen (Rådgiver og praktikantansvarlig i Flyktninghjelpen)

 

 

Les om Flyktninghjelpen her

Les mer om hvordag internship fungerer her

Les om bachelor i freds- og konfliktstudier her