Kan det du publiserer på Facebook si noe om intelligensen din?

Kan det du publiserer på Facebook si noe om intelligensen din?

Personer som ukritisk publiserer dype sitater på sosiale medier kan faktisk ha lavere intelligens, samt i større grad ha tro på det overnaturlige og konspirasjonsteorier, enn de som ikke poster slike innlegg. Er bullshit-fascinasjon den nye IQ-testen?

Kan man bruke bullshit-fascinasjon for å bestemme intelligens?

Du skal ikke lete lenge på Facebook og andre sosiale medier før du kommer over dem: inspirerende og dype sitater om meningen med livet eller det å være til stede i nuet, skrevet med nesten utydelig, snirklete skrift på filter-tyngede bilder av havutsikt, skoger, eller av personen som (angivelig) har kommet med den pompøse frasen. Noen slike sitater, som «Only the dead have seen the end of war» av Platon er verdt å ta med seg. Andre sitater, derimot, som «Wholeness quiets infinite phenomena», kan avskrives som direkte unødvendig tull, eller «bullshit».

 

Delte sitater kan si noe om intelligensen

 

Pseudo-profound bullshit

Bakgrunnen for dette teamet var at det i november 2015 dukket opp en forskningsartikkel på forskjellige seriøse og useriøse nettsider. Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Judgment and Decision Makings novemberutgave og kunne pryde tidsskriftet med tittelen «On the reception and detection of pseudo-profound bullshit». Artikkelen virket å vekke interesse hos folk fordi den kombinerte det humoristiske med de seriøse fakta, der den rapporterte funn om hvilke personer det er som typisk faller for slike bullshit-sitater nevnt innledningsvis.

 

Bullshit impliserer sannhet eller mening

I løpet av artikkelens 15 sider og fire studier, blir vi forklart hva som karakteriserer bullshit: bullshit er – i motsetning til nonsens –noe som impliserer sannhet eller mening, men som ikke inneholder noen av delene, og beskrives videre som en form for «verbal røyk og speil som fremmer dybde og innsikt, selv om dette ikke foreligger». Artikkelens forfattere presiserer videre at dette er den første empiriske studien av de som blir utsatt for bullshit («the bullshitee»), i motsetning til tidligere, filosofisk litteratur som i større grad har fokusert på «bullshitteren» (den som sprer bullshit).

poster du sitater på facebook?

Sitat-tolking

Hvilken bullshit-kunnskap kan denne artikkelen skilte med? I en av artikkelens totale fire studier ble frivillige deltakere presenterte for forskjellige sitater bestående av tilfeldig valgte ord satt sammen i korrekt syntaks som sammen dannet en illusjon av dyp, spirituell mening. Deltakerne ble så bedt om å vurdere hvor dypt («profound») hvert sitat var. Etter å ha vurdert sitatene ble deltakere testet på et batteri av psykologiske tester, som blant annet inkluderte test for verbal intelligens, tallforståelse, og IQ (Raven’s Advanced Progressive Matrices). Deltakere ble også testet for tro på det overnaturlige og religiøs tro. Deltakeres vurdering av sitaters dybde og spiritualitet, samt deres score på både psykologiske tester og spørreskjemaer for overnaturlig og religiøs tro ble sammenliknet mot hverandre.

 

Jo lavere intelligens – jo dypere og mer spirituelt ble sitatet tolket

Resultatene fra denne studien viste at deltakere med lavere intelligens vurderte sitatene som dypere og mer spirituelle sammenliknet med deltakere med høyere intelligens. Dette gjaldt både for verbal intelligens, tallforståelse og IQ. Resultatene viste også at de deltakerne som var religiøse eller trodde på det overnaturlige i større grad vurderte bullshit som noe dypt og spirituelt.

deler du sitater på facebook?

 

Et lite sitat som motivasjon?

I artikkelens påfølgende studier ble det også vist at personer som faller for bullshit-sitater i større grad lot seg inspirere av motiverende sitater (som for eksempel «En våt person frykter ikke regnet»), samt vurderte sitater om dagligdagse situasjoner (for eksempel «Nyfødte barn krever konstant oppmerksomhet») som dypere enn personer som ikke lot seg lure av bullshit. De samme deltakerne viste igjen en økt tiltro til det overnaturlige, samt en økt tendens til konspirasjonsteorier, og økt tiltro til alternativ medisin.

 

Sannsynligheten for lav intelligens øker i tråd med bullshit

Hvordan skal vi tolke disse resultatene? Studien presenterer bare korrelasjoner, så det at noen publiserer slikt bullshit på Facebook eller i andre sosiale medier trenger ikke nødvendigvis bety at personen er dummere enn normalen. Bullshit fører ikke til lavere intelligens, på lik linje som lav intelligens ikke direkte fører til bullshit (i hvert fall i følge disse resultatene). Men, det resultatene derimot viser, er at sannsynligheten for lav intelligens øker i tråd med bullshit: jo mer bullshit, jo større sannsynlighet for lav intelligens.

“Hidden meaning transforms
unparalleled abstract beauty”

 

Med mindre du tror på spøkelser eller tror månelandingen var iscenesatt av amerikanske myndigheter, tenk deg om to ganger før du publiserer bullshit på nett: din bullshit kan si mer om deg selv enn du tror.

Sitater er populære på facebook

 

 

Vil du lære mer om psykologi?

Relaterte innlegg