Hvorfor er internasjonal historie viktig?

Hvorfor er internasjonal historie viktig?

Det vi tenker formes av hendelser. Hendelser slekter på hverandre. De politiske avgjørelsene som tas i dag, tas på bakgrunn av argumentasjon basert på liknende avgjørelser tidligere. Vi trenger historien for å forstå nåtiden. La meg forklare hvorfor.

Kjenn din historie

I forrige uke skrev min kollega Christopher White blogginnlegget politics matter. Det gjør også historie. Historie er viktig og et sentralt element i internasjonale studier. Enten du vil bli diplomat, politiker eller arbeide i en frivillig organisasjon, må du kunne din historie for å vite hvordan du best kan respondere til det som skjer rundt deg. La oss ta et steg tilbake i tid.

 

Har du noen gang tenkt på hva som skjedde året 1913?

Vi vet at første verdenskrig brøt ut i 1914. 1913 er året mange omtaler, blant dem forfatteren Florian Illies, som året før stormen. Noen vil si det er året som formet 1900-tallet. Det var året da Adolf Hitler vandret rundt i Wien og trodde at han skulle bli maler. Nøyaktig 20 år etter kommer han til makten i Tyskland. 1913 var året Franz Kafka skrev sine kjærlighetsbrev til Felice Bauer. Daglige kjærlighetsbrev der han uttrykte skuffelse over at hun ikke responderte like hyppig. Sigmund Freud inviterer til Onsdagsklubb i Wien. Charlie Chaplin får sin første filmkontrakt. I begynnelsen av året spiller Josef Stalin og Vladimir Lenin sjakk i Krakow. Senere drar Stalin på besøk til Wien. Et opphold på fire måneder, som skulle vise seg å bli hans siste lange opphold utenfor Russlands grenser. 4 år etter er den russiske revolusjon, og i 1924 tar Stalin over som leder i Sovjetunionen.

 

Den nervøse tidsalder

Kafka døpte 1910-årene for den nervøse tidsalder. Det fungerer som en bro mellom de trivielle hendelsene som foregikk i året 1913, og opptakten til første verdenskrig. 1914 er et av de mørkeste år verden noen gang har sett. Første verdenskrig er den av verdenskrigene som man fremdeles ikke enkelt kan forklare utbruddet av. Den av verdenskrigene som så hvor langt krigsteknologien hadde kommet, der tanks ble benyttet for første gang. Og der nærmere 18 millioner mennesker ble drept. En kan se på livet til store personligheter i året 1913 og tenke at første verdenskrig bare plutselig brøt ut på grunn av noen skudd i Sarajevo. Eller man kan se forbi det trivielle og forsøke å forstå hva som faktisk skjedde som kunne gjøre første verdenskrig mulig.

 

Hva er det egentlig som skjer?

Heller enn å se på de faktiske hendelsene, blir poenget å forstå hva som skjer. Hvorfor gikk Hitler fra å være en potensiell maler i Wien til å bli en diktator i Tyskland? Ved å stille denne typen spørsmål vil vi komme frem til forståelser av de ulike hendelsene som igjen kan få oss til å tenke gjennom hva som skjer i vår egen tid.

 

Historiekunnskapene dine er avgjørende

Historiekunnskapen din blir det avgjørende i din dømmekraft. Les derfor historie. Du kan for eksempel begynne med  boken 1913 av Florian Illies. Selv om den er underholdende gir den ikke gir et fullstendig bilde av året 1913. For en dypere historieforståelse kan du for eksempel ta emnet Verden siden 1945 – et innføringsemne i internasjonal historie på Bjørknes Høyskole.

Lær mer om internasjonale studier

Relaterte innlegg