Internship i Orklas HR-avdeling

Psykologistudenten Anni har hatt internship hos Orkla, et av Norges største og eldste selskaper.

 

Anni-JonesDatter-Voll-internship
Anni Jonesdatter Voll, psykologistudent ved Bjørknes Høyskole har hatt internship hos Orkla.

 

Skrevet av tredjeårsstudent på psykologistudier ved Bjørknes Høyskole, Anni Jonesdatter Voll

 

Mitt navn er Anni Jonesdatter Voll, og jeg valgte valgfaget “internship” i mitt 5.semester på Bjørknes høyskole, hvor jeg studerer bachelor i anvendt psykologi.

På grunn av de uendelige mulighetene en bachelorgrad i psykologi kan gi, samt muligheten til å få ordentlig arbeidserfaring samtidig som jeg studerer, ønsket jeg å utforske en av mange retninger jeg kan velge etter jeg har fått graden min: internship i Orklas HR-avdeling. Orkla er en  ledende leverandør av merkevarer til blant annet dagligvarehandel, storhusholdning  og bakerimarkedet innen Norden og Baltikum, og jeg er derfor spesielt takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe med noen av de beste i bransjen.

 

Gjennom mitt opphold på Orkla har jeg jobbet  innen en av Orklas fire forretningsområder: Orkla Food Ingredients (OFI). Dette inkluderer blant annet selskaper som: Idun Industri, Jästbolaget, Kåkå og Odense. Mine arbeidsoppgaver har hovedsakelig bestått av fusjonering av ansattprofiler, rekruttering, oppdatering av personalhåndbok, og ikke minst EUs nye regulering for håndtering av persondata: GDPR (General Data Protection Regulation). Den nye reguleringen rammer alle virksomheter som befinner seg i, eller leverer varer innen EU, og stiller strengere krav til samtykke og oppbevaring av persondata.

Mitt ansvarsområde innen GDPR-reguleringen har vært å kartlegge hvordan fire selskaper innen OFI håndterer persondata i dag, med den hensikt å forsikre Orkla om at selskapene står i tråd med reguleringen når den implementeres i Mai. 2018.

 

 Bilde av skilt utenfor Orkla

Her kan du se de ulike forretningsområdene Orkla består av.

 

Gjennom mine totalt 9 uker på Orkla har jeg lært utrolig mye. Ikke minst har jeg lært hvordan å knytte psykologisk teori til faktiske hendelser. Eksempelvis da jeg var med på en rekrutteringsprosess på Idun Industri var det nyttig å ha kompetanse innen intervjuets mange skjevheter, eksempelvis hvordan intervjuere tenderer å tolke samme informasjon ulikt, halo-effekten (en tillegger positive karakteristikker til en person basert på en enkeltfaktor), confirmation bias (vi søker informasjon som bekrefter det vi allerede tror om intervjuerobjektet) osv. Med denne kunnskapen i bakhodet tror jeg vi klarte å ta en objektiv beslutning av de to gjenstående kandidatene, uten de psykologiske skjevhetene vi mennesker tenderer å tillegge.


Jeg har også lært viktigheten av korrekt håndtering av persondata. Hvor mange tror du for eksempel har tilgang til din persondata? Mest sannsynlig er svaret flere enn du tror. Derfor er GDPR en viktig regulering som er lagd for å beskytte deg som ansatt, uansett hvor du jobber.

I korte trekk har det å jobbe i Orkla gjort at jeg har vokst som person. Det har gitt meg mer innsikt og forståelse  i HR og business-verden, samtidig som jeg på et personlig nivå har møtt en rekke spennende utfordringer.

 

Anni har hatt internship som en del av sin bachelorgrad i anvendt psykologi. Dette har gitt henne mulighet til å få dyrebar arbeidserfaring som en del av studiet sitt.