Internship i psykisk helse i Tanzania

Internship i psykisk helse i Tanzania

Jeg heter Cecilie og studerer psykologi på Bjørknes Høyskole. Her fikk jeg mulighet til å velge internship innen psykisk helse i Tanzania høsten 2018. Jeg valgte dette internshipet for å bedre mine kunnskaper om kulturforståelse, for personlig utvikling og for å praktisere psykologien som jeg har lært hittil gjennom bachelorgraden min. Jeg vil på det sterkeste anbefale det videre!

Skrevet av psykologistudent Cecilie Aas Antonsen

 

Psykologistudent smiler sammen med ett lite barn fra TanzaniaPsykisk helse og jobb med barn

Jeg søkte på prosjektet Family Homes i HAMA* og hadde mitt internship på Fatuma Home og Harriets Children home. Barna som bor her kommer fra sårbare familier, der hjemmesituasjonen gjør at de ikke kan bo i hjemmet sitt. På Fatuma Home jobber det en ”mama” som har ansvaret for åtte barn. mellom 2 år og 21 år. Årsaken til at de ikke kan bo hjemme er  for eksempel at foreldrene har psykiske problemer eller av andre grunner ikke evner å ta vare på barna sine. Mine arbeidsoppgaver  bestod i leksehjelp, lek og oppfølging. Jeg fikk særlig mye bruk for utviklingspsykologi der jeg har sett på normalutvikling og skjevutvikling ved å knytte de forskjellige teoriene opp mot hvordan barna fremstår. Samtaler med ”mamaen” var til god hjelp, siden hun kjenner barna best og har fulgt dem over en lengre tidsperiode.

 

Å sette noen i stand til å hjelpe seg selv

Harriets Children Home er et annet hjem der det bor tre jenter på 5, 6  og 14 år, hvordav en av jentene har en funksjonshemning. På Harriets Children Home finnes det også et Outreach-program to ganger i uken. Hensikten å sette mødrene i stand til å hjelpe seg selv, blant annet ved å bedre inntekten gjennom å lære ulike ferdigheter. Det er mange tilfeller i Tanga der mødre blir forlatt av mannen sin og han finner seg en ny familie: Noen menn mener at det er kona sin feil dersom de har fått et barn med funksjonshemning. Ofte er det mannen som skaffer penger i huset og derfor har ikke mødrene lenger noen inntekt hvis mannen forlater henne. De må ofte flytte til for eksempel besteforeldre og bo der.

 

 

Fellesskap gjennom å treffe andre i lignende situasjoner

Outreach-programmet gjør det også mulig for mødrene å møte andre i lignende situasjoner. Dette kan bidra til at de ikke føler seg så alene men får følelsen av et fellesskap. Det er mye stigma rundt funksjonshemning i Tanzania og Outreach-programmet kan bidra til å minke stigma og vise lokalsamfunnet en positiv endring. Den ene ”mamaen”  fortalte at datteren ikke kunne gå, men med hjelpemidler fra Harriets har hun nå lært seg det! Dette kom de andre i landsbyen for å se med egne øyne.

 

Massasje og ferdighetstrening

Gjennom Outreach-programmet får ti mødre ukentlig en mulighet til å komme med sine funksjonshemmede barn. Barna får massasje og trening og mødrene får lære seg perling, strikking, å lage tepper med mer. Med slike ferdigheter settes mødrene i stand til å forsørge familien sin og bedre den økonomiske situasjonen i hjemmet.

 

 

Kunnskap om stigma rundt funksjonshemning

Mine arbeidsoppgaver på Harriets Children Home har blant annet vært å lære mødrene å strikke og å gjennomføre gruppesamtaler. Gjennom dette dykket vi ned i stigmaet rundt barn med funksjonshemninger, og delte erfaringer og informasjon. Vi fant emner som kunne være nyttige for mødrene å vite noe om, som for eksempel hygiene og kunnskap om funksjonshemning. Vi deltok også i massasje og aktivisering av barna; vi hjalp til med stå-trening, sitte-trening og mating. Her fikk jeg mye bruk for konsulterende psykologi blant annet ved kommunikasjon med mødre og for å bygge relasjoner med både mødrene og barna. Jeg fikk også bruk for utviklingspsykologi på Harriets Children Home. Her fulgte jeg utviklingen av barna og kunne erfare hvilken fremgang de hadde gjennom  massasje og mobilitetsøvelser.

 

Undervisning og lek på internatskole for gutter

På fredager deltok jeg i et skoleprosjekt som Anna, min veileder fra Norge, hadde ansvaret for. Skoleprosjektet ble avholdt hver fredag fra 10:40-12:00 på Elhoim Secondary School, en internatskole for gutter. Vi var to studenter fra BHiOslo som tok internship i Tanzania, og dette skoleprosjektet samarbeidet vi om. Vi underviste hver vår klasse med ca tretti elever.

 

 

 

Fokus på psykisk helse og veivalg

Vi la opp undervisningstimer med temaer vi synes var aktuelle, som for eksempel motivasjon, rollemodeller, identitet og veikart. I undervisningen pleide vi å ta med noen aktiviteter;  stol-leken, stiv-heks,  fotball, hviskeleken, dopapir-leken og ”ice-flake” –leken. Hensikten med skoleprosjektet var å undervise i temaer som kunne hjelpe elevene videre, og finne ut av hva de hadde lyst å gjøre når de var ferdige på skolen. Det skulle også være et åpent og fritt miljø der de kunne prate om temaer de synes var vanskelige.

 

 

Søk på internship i Tanzania -en unik opplevelse som vil prege deg for livet

Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å ta et internship på TICC hvis du får muligheten til dette. Det er en unik sjanse til å få oppleve en ny kultur, få et globalt nettverk og til å bli bedre kjent med deg selv. Du får bruke fagkunnskapen din i praksis, sammenligne og se forskjeller mellom to ulike kulturer og arbeidssituasjoner.

 

Asante Sana!

Internshipet i Tanga har vært veldig meningsfull for meg. Det å få jobbe ute i feltet sammen med lokale og virkelig få oppleve hvordan andre i en helt annen livssituasjon har det, samtidig som jeg får satt ting i perspektiv er noe jeg aldri kommer til å glemme. Asante sana (tusen takk) til alle menneskene jeg har vært i kontakt med, HAMA, TICC, Tanga og Tanzania for utrolig mange fine opplevelser.

 

 

 *HAMA (Hatua na Maendeleo) jobber for å bedre forholdene for de fattigste av de fattige og bruker blant annet positiv psykologi som fremgangsmåte der fokuset er på lokalbefolkningens styrker. HAMA, et tanzaniansk NGO, har røtter tilbake til 1984 og er religionsnøytralt. 

Les mer om bachelor i psykologi med internship

Relaterte innlegg