Kan jeg jobbe med barn og unge med en bachelorgrad i psykologi?

Kan jeg jobbe med barn og unge med en bachelorgrad i psykologi?

De aller fleste er så klart opptatt av hva man kan jobbe med og gjøre etter at man har fullført en bachelor i psykologi, og det er veldig lurt! Noe mange lurer på er om man kan jobbe med barn og unge? Ja, det skal du få svar på her!

Det er både lurt og viktig at man tenker igjennom hva man kunne tenke seg å jobbe med når man velger utdannelse. Det kan også hjelpe en til å ta valg knyttet til valgfag og tema for bacheloroppgave som gjør at man får en grad med egne fordypningsområder. Et vanlig spørsmål er ofte om man kan jobbe med barn og unge etter man har tatt en bachelor grad i psykologi.

En bachelorgrad i psykologi er i utgangspunktet ikke en egen utdannelse som retter seg mot å jobbe med barn og unge direkte.  Men denne graden vil gi deg en solid plattform av psykologisk kunnskap, men ikke en spesifikk utdannelse som retter seg mot barn og unge. Utdannelser som tar sikte på å jobbe dirkete opp mot barn er for eksempel barnehagelærer, lærer i barneskolen og barnevernspedagog (barnevernet). Så ønsker du å sikre deg en jobb hvor du kan jobbe direkte med barn kan dette være utdannelser som er noe for deg. Fordelen med en bachelor i psykologi er at du får mange ben å stå på og at du får en så spennende bredde av psykologisk kunnskap med dine egne fordypningsområder. Med en bachelorgrad i psykologi har man god kunnskap om barn og unges utvikling og læring så det er mange som likevel jobber med barn og unge. Dette kan eksempelvis være innenfor barnevernsinstitusjoner og barnepsykiatrien. Tittelen som vil være aktuell da er miljøterapeut. Man vil også kunne jobbe med barn og unge og deres familier som familiekonsulent og familieterapeut. Et annet område som vil kunne være aktuelt å jobbe med barn og unge er innenfor forebygging. Det kan være seg i skolen, som rådgiver eller arbeid knyttet til helsestasjon som konsulent, eller andre konsulent stillinger som utviklingskonsulent, attføringskonsulent, sosialkonsulent og rehabiliteringskonsulent. Mulighetene er med andre ord mange.

Det er mange nettsteder som er lure å søke opp med tanke på hvilke muligheter man har med en bachelorgrad i psykologi.
På psykologisk.no kan du lese med om dette. 
Du finner også mye god informasjon på hjemmesidene til Psykologiforeningen.