Kan økologisk mat øke idrettsprestasjonen?

Kan økologisk mat øke idrettsprestasjonen?

I idrettens verden er det ofte små marginer som skiller, og for en idrettsutøver som vil bli best handler hverdagen om å optimalisere faktorer som, direkte eller indirekte, påvirker prestasjon og resultater. Vi vet at treningsopplegg, restitusjon, søvn og kosthold påvirker yteevne og sykdom, men hvor viktig er det for eksempel at maten er økologisk? Vil en idrettsutøver som baserer kostholdet på økologisk mat prestere bedre enn en utøver som følger et konvensjonelt kosthold?

Hva er økologisk mat?

Generelt kan man si at økologisk mat er naturlig mat. Mat som er dyrket uten bruk av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel, fra et landbruk som bygger på kjerneverdiene bærekraftighet, biologisk mangfold og dyrevelferd. Sunn fornuft tilsier derfor at økologisk mat bør være bedre for helsen enn matvarer som inneholder mer sprøytemiddelrester. Men er det sunnere?

 

Er økologisk mat sunnere?

Effekten av økologisk mat på helse og sunnhet er et ungt fagfelt, og det er mange ting vi ikke vet fordi det aldri har blitt undersøkt eller testet i vitenskapelig sammenheng. I 2014 publiserte Vitenskapskomiteen for mattrygghet, på oppdrag fra Mattilsynet, en omfattende rapport som hadde til hensikt å sammenstille forskjellene mellom økologisk og konvensjonelt dyrket mat (Vitenskapskomiteen for mattrygghet, 2014). Rapporten hovedbudskap var at det ikke finnes tilstrekkelig forskning for å konkludere om økologisk mat har helseeffekt, noe som fikk mye oppmerksomhet og kritikk i mediene.

 

Det er mye vi ikke vet

Til tross for denne konklusjonen, pekte rapporten imidlertid på en rekke fordeler med å velge økologisk; mindre sprøytemiddelrester, bedre plantehelse og bedre dyrevelferd. Enkelte studier har også indikert at økologisk mat inneholder mer tørrstoff og antioksidanter, samt positiv effekt på immunsystemet. Likevel er det nok langtidseffektene av ikke å velge økologisk mat som bekymrer mange – den såkalte cocktaileffekten. Vi vet ikke konsekvensene av et kosthold rikt på konvensjonell sammenliknet med økologisk mat, og hvordan dette påvirker helse og sykdom senere i livet.

 

Nasjonal idrettskonferanse

I november 2015 arrangerte Oikos og Holmenkollen Skifestival en nasjonal idrettskonferanse, som var den første av sitt slag i Norge. Formålet med konferansen var nettopp å rette søkelyset mot økologisk mat og idrettsprestasjon. Mange av foredragene var basert på foredragsholdernes egne erfaringer og synspunkter, som i det stor og det hele var underholdende og interessant – men som ikke kan brukes i en vitenskapelig sammenheng. Det var imidlertid to meget dyktige og høyst anerkjente foredragsholdere, professor Truls Raastad fra Norges Idrettshøyskole og professor Carlo Leifert fra Newcastle University som oppsummerte det vi vet, og ikke vet, om økologi og idrett basert på tilgjengelig forskningslitteratur.

 

Presterer idrettsutøverne bedre med økologisk mat?

For de fremmøtte på idrettskonferansen var det kanskje ingen overraskelse at det ble konkludert med at vi ikke vet om økologisk mat er bedre for idrettsprestasjon. En viktig grunn til dette er som nevnt at forskning på økologi er et forholdvis nytt område. I tillegg er dette en problemstilling som kan være vanskelig å teste i praksis. Er det egentlig etisk forsvarlig å teste denne problemstillingen dersom vi mistenker at konvensjonelle matvarer inneholder flere uønskede stoffer og dermed potensielt vil kunne påvirke helsen negativt i et langsiktig perspektiv?

 

Kosthold og idrettsprestasjon i riktig rekkefølge

I lys av det vi allerede vet om kosthold og idrettsprestasjon, er utfordringen blant idrettsutøvere først og fremst knyttet til å få i seg nok mat og karbohydrater under ekstreme treningsperioder. I tillegg er inntaket av frukt, grønnsaker, vitamin D og omega 3, som i resten av befolkningen, for lavt. Dersom man streber etter å optimalisere resultater på trening og i konkurransesammenheng, er det derfor viktig at disse faktorene er på plass. Er ikke dette optimalisert, nytter det lite å hevde at økologi er idrettsutøverens gullbillett til seierspallen. Det er nok også heller tvilsomt, hvis alt annet er likt, at et økologisk kosthold påvirker hundredeler og antall mål i konkurranse sammenheng -i hvert fall i et kortsiktig perspektiv. Men, la oss derimot heve blikket og tenke litt mer langsiktig.

 

Idrettsutøveren spiser mer mat enn Ola Nordmann

Hvor mye spiser og drikker du i løpet av en dag? Kanskje det er 4-5 måltider og noen mellommåltider, og et par kopper kaffe og te, juice og litt snacks til kvelds? For en idrettsutøver som trener hardt og mye kan energibehovet være så mye som 2-3 ganger større sammenliknet med Ola Nordmann. Det vil si, at mengden mat og drikke idrettsutøveren skal innta i løpet av en dag er også tilsvarende større. Når vi vet at andel sprøytemiddelrester er høyere i konvensjonelt dyrket mat, vil nok mange idrettsutøvere logisk få i seg mer sprøytemidler enn Ola Nordmann.

 

Økologisk mat og idrett i et økologisk perspektiv

En dyktig idrettsutøver kan kanskje konkurrere i 20 år, en mosjonist enda lenger. Kanskje er det en sammenheng mellom økologisk mat og bedre helse, vil dette bety at idrettsutøvere, som fulgt et økologisk kosthold, kan konkurrere lengre og prestere bedre på lang sikt? Kanskje spiller det ingen rolle om maten er økologisk eller ikke for idrettsprestasjoner og resultater her og nå. Problemet er bare at vi ikke vet hva som skjer i fremtiden.

 

Kilde:
Vitenskapskomiteen for mattrygghet.(2014). Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. Hentet 10.mars 2016

Vil du lære mer om ernæring?

Relaterte innlegg