Hvordan jobbe som kostveileder med en bachelorgrad i ernæring?

Hvordan jobbe som kostveileder med en bachelorgrad i ernæring?

Mange som starter på en utdannelse innen ernæring har en drøm om i andre enden å få jobbe med mennesker. De ønsker å hjelpe andre med livsstilsendring. Med en bachelorgrad innen ernæring har du en vitenskapelig basert grunnutdanning innen ernæring som gjør at du er godt egnet til å veilede friske mennesker til et bedre kosthold. Du kan også veilede i forebygging av livsstilssykdommer og om kosthold til ulike grupper som barn, gravide og eldre.

Hvilke lovverk må jeg forholde meg til?

Med en bachelorgrad i ernæring er du ikke autorisert helsepersonell, men du må likevel forholde deg til ulike lovverk dersom du skal jobbe med kostveiledning. Som kostveileder får du tilgang til sensitiv helseinformasjon som skal behandles forsvarlig. Du har derfor taushetsplikt på lik linje med helsepersonell og i henhold til Helsepersonelloven.

 

I kommunehelsetjenesten

Dersom du jobber i kommunehelsetjenesten, for eksempel i en frisklivssentral i kommunen, eller i et helseforetak, skal du forholde deg til Helsepersonelloven selv om du ikke er autorisert helsepersonell.

 

I privat praksis

Som kostveileder med privat praksis er det derimot «Lov om alternativ behandling av sykdom» som gjelder for deg. Dette høres kanskje rart ut da kostveiledning ikke er alternativt, i tillegg til at du ikke utøver «behandling». Det er allikevel dette lovverket som per i dag er gjeldende for utøvelse av helsehjelp av ikke-autorisert personell som har sitt virke utenfor et helseforetak. I privat praksis må du også forholde deg til gjeldende lovverk om merverdiavgift for alternativ behandling.

 

Hovedformålet er pasientsikkerhet

Hovedformålet med både Lov om alternativ behandling av sykdom og Lov for helsepersonell er å ivareta pasientsikkerheten. Helsepersonellovens formål er også å ivareta kvalitet i helsetjenesten og å bidra til tillit til helsepersonell og helsevesenet. Lov om alternativ behandling av sykdom skal bidra til å regulere hvem som kan utøve alternativ behandling og hvordan.

 

Hvem kan jeg veilede med en bachelorgrad i ernæring?

I hovedsak kan man si at en kostveileder kan utøve kostveiledning til friske personer og i forebygging og sekundærforebygging av livsstilsykdom, mens en klinisk ernæringsfysiolog kan utøve kostbehandling av syke personer.

Utover dette finnes det foreløpig fortsatt ingen god og mer konkretisert rolleavklaring på hvilke grupper som krever behandling av en klinisk ernæringsfysiolog og hvilke grupper som kan få veiledning av en kostveileder med en bachelorgrad i ernæring. NFE (Norsk forening for ernæringsfysiologer) er blant de som jobber med denne saken.

Kostveiledning

Kilder:

regjeringen.no
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
Helsepersonelloven
Lov om alternativ behandling av sykdom
Veileder for kommunale frisklivssentraler
Merverdiavgift og kostveiledning

Vil du lære mer om ernæring?

Relaterte innlegg