Hva gjør Linjeforeningen for ernæring?

Hva gjør Linjeforeningen for ernæring?

Studentforeningen jobber først og fremst med å arrangere spennende, fagrelaterte foredrag, og har i tillegg stor fokus på sosiale arrangementer. Studentene oppfordrer deg til å bli med!

Møt styret i Linjeforeningen for ernæring

 

Hvorfor har dere engasjert dere?

Vi har tidligere erfart at studentene får et godt samhold i sin klasse, men ikke på tvers av årstrinnene, og dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi vil særlig legge til rette for at studentene skal gå ut med et godt nettverk. Vi vet at arbeidsmarkedet er tøft, og da er nettverk gull verdt.

 

Hvordan jobber dere med dette?

Vi legger mye i sosiale arrangementer. Dersom man opplever noe sammen utenom forelesningssalene blir studietiden mer meningsfull. De fleste liker uansett å være litt sosial i mellom all lesingen! I tillegg jobber vi for å få inn eksterne foredragsholdere med varierende innhold. Dette er for å få enda mer faglig input. Som sagt, alt man lærer utenom pensum er også verdt noe!

 

Hva vil dere si til deres medstudenter?

Vi skal ha generalforsamling førstkommende onsdag 14. september  kl 12 i K2.  Alle må komme! Linjeforeningen er nemlig for alle studenter, og det er viktig at mange ønsker å stille til de ulike vervene. Sosialkomiteen på hele høyskolen består av representanter fra de ulike Linjeforeningene, så det er også muligheter for å engasjere seg i studentmiljøet for hele Bjørknes Høyskole.  Når du skal ut i jobb trenger du både nettverk og en bra CV -så det er ingen grunn til IKKE å engasjere seg!

 

Linjeforeningen for ernæring kan kontaktes på linjeforening.ern.bh@gmail.com Styret i Linjeforeningen for ernæring består for tiden av Susann Stave, Karina Salte Stokkeland, Evelina Svensson og Hanna Maria Nybacka.

Relaterte innlegg