Bjørknes Høyskole har igjen de mest fornøyde ernæringsstudentene!

Bjørknes Høyskole har igjen de mest fornøyde ernæringsstudentene!

Hvert år tar Studiebarometeret tempen på studenttilfredsheten her til lands, og viser bla. studentenes oppfatning av kvaliteten på sitt studieprogram. Med et resultat på hele 4,9 av 5 mulige, troner Bjørknes Høyskole igjen på toppen av pallen blant ernæringsstudier når det gjelder fornøyde studenter. Det betyr at rekorden på 4,8 av 5 mulige fra 2015 er slått.

Den lille høyskolen med det store hjertet

Selv om Bjørknes Høyskole totalt sett har vært i sterk vekst de siste årene, viser årets resultater at vi har klart å beholde korte beslutningsveier og et tett og engasjerende miljø. Høyskolens kjerneverdier er kvalitet, nærhet og pålitelighet, noe som innebærer et faglig tilbud av høy kvalitet med et stort fokus på enkeltstudenten.

Bjørknes Høyskole er rangert på delt 3. plass når det gjelder overordnet tilfredshet

 

Studentenes vurdering

Studentene har vurdert kvaliteten på studiet delt inn i følgende kategorier: (tallet i parentes viser gjennomsnitt for alle helse-, sosial- og idrettsfag der ernæring hører til under)

 

Læringsmiljø: total vurdering 4,4 (3,8)
Det faglige miljøet blant studentene og undervisningslokalene er blant de kriteriene som studentene vurderer høyest med henholdsvis 4,7 og 4,8 i gjennomsnitt.

Medvirkning: total vurdering 4,1 (3,4)
Her får blant annet det lokale studentdemokratiet en score på 4,5, og viser at studentene opplever det som positivt og meningsfullt å engasjere seg.

Inspirasjon: total vurdering 4,6 (4,0)
Studentene vurderer ernæringsstudiet på Bjørknes Høyskole i høy grad stimulerende og faglig utfordrende med en score på 4,7 på begge disse kriteriene.

Yrkesrelevans: total vurdering 4,1 (4,1)
Kriteriet for om studiet er relevant for aktuelle yrkesområder får en score på 4,4 og viser at studentene ser at den kompetansen de tilegner seg er nyttig for de ernæringsutfordringene vi ser i samfunnet.

Undervisning: total vurdering 4,1 (3,6)
Spesielt stolte er vi av at studentene vurderer de faglige ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende med en score på 4,8. Ingenting gleder mer enn når entusiasmen for sitt fagområde smitter over på studentene!

Forventninger: total vurdering 4,4 (3,9)
Kriteriet «De faglige ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student» vurderes til 4,7. Vi gjør vårt ytterste for å se hver og en av studentene våre og motivere til faglig utvikling.

Organisering: total vurdering 4,5 (3,6)
Her kan vi blant annet trekke frem at den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet får en score på 4,7.

Helhetsvurdering: total vurdering 4,9 (4,1)
Med en helhetsvurdering på 4,9 på hvor fornøyd studentene er med studieprogrammet sitt, har Bjørknes Høyskole igjen de mest fornøyde ernæringsstudentene og slår sin tidligere rekord på 4,8 fra 2015.

Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med studentene våre, og vi vil gjøre vårt ytterste for like fornøyde studenter fremover!

Studiebarometer.no

Les mer om ernæringsstudier på Bjørknes Høyskole

Relaterte innlegg