Markedsføring av morsmelkerstatning

Markedsføring av morsmelkerstatning

Mer enn 800 000 dødsfall blant barn under fem år kunne årlig ha vært unngått med en optimal ammepraksis. En av de største barrierene globalt for at flere barn blir ammet, er markedsføring av morsmelkerstatning.

Skrevet av: Kristine H. Vinje

Brudd på regelverk for markedsføring av morsmelkerstatning

Dette er ikke et nytt problem. Mange husker boikottene som startet allerede på 70-tallet, da markedsføringsstrategier for morsmelkerstatning i fattige deler av verden fikk mye oppmerksomhet. Sykepleiere og leger var kjøpt og betalt, og nybakte mødre ble servert morsmelkerstatning og usannheter om amming på barselavdelingen. Ingen hjelp og støtte for amming ble gitt, og morens egen melkeproduksjon ble aldri etablert. Etter hvert som gratisprøvene tok slutt og familiens penger var knappe, ble det vanskelig å fortsette å kjøpe melkepulver. Mange barn ble underernærte, mange barn fikk infeksjoner som følge av utilstrekkelig vannkvalitet og hygiene ved tilberedning av flasker, og mange barn døde.

 

Kristine Vinje i Hanoi
Kristine Vinje i Vietnam

Masteroppgave i Hanoi

Da jeg gjorde min masteroppgave i samfunnsernæring, reiste jeg til Hanoi i Vietnam for å samarbeide med et ernæringsinitativ lokalisert der. Gjennom forskning og politisk påvirkning, jobber Alive & Thrive regionalt for å bedre ernæring for mødre og barn. Et av fokusområdene er sterkere regulering av morsmelk-erstatningsindustrien. Studien jeg gjorde inkluderte 5 land i Sørøst-Asia, og datamaterialet bestod av medieklipp fra de viktigste massemediekanalene i landene.

 

WHO-koden

Som et svar på nedgangen i antall barn som ble ammet, kom Verdens helseforsamling i 1981 med den internasjonale koden for markedsføring av morsmelkerstatning. Koden taler for at alle barn skal bli ammet, og i de få tilfeller hvor dette ikke er mulig, skal foreldrene ha tilgang på tilstrekkelig kunnskap om flaskemating og hygiene. Reklame for morsmelkerstatning skal ikke forekomme i noen form, og sykehus og helsestasjoner skal holdes frie for kommersielle interesser.

amming

Same same, but different

Nye tider betyr nye markedsmuligheter, og en helt bevisst strategi for selskapene er å høyne markedsføringsbudsjettet sitt i land med en blomstrende økonomi. Sørøst-Asia er en region med mye økonomisk vekst, samtidig som at barnepopulasjonen er stor. Dette er det nye markedet for morsmelkerstatning, og i takt med at inntektene øker, daler ammeratene.

 

Frivillige retningslinjer

Mer enn 30 år med koden tyder på ingen måte på at industrien er i stand til å regulere seg selv. Her er det mye lærdom å hente for andre områder innenfor ernæring, hvor industrien har en stor påvirkningskraft på folks kosthold. Koden er frivillig og for at den skal kunne ha en juridisk bindene karakter, må den inkluderes i nasjonalt lovverk. Dette gjøres i varierende grad.

 

Krysspromotering

Industrien opererer med et stort produktsortiment av melkepulver. Dette strekker seg fra melk for gravide og ammende mødre, til melk beregnet for barn opptil både 3 og 4 års alder. Dette så jeg tydelig i datamaterialet inkludert i min studie. Felles for disse produktene er at de pakkes i samme emballasje med lik bruk av farger og logoer, noe som skaper forvirring blant mødre. Dette er en strategi for å krysspromotere melkepulver for spedbarn, og på denne måten omgå regelverket.

baby drikker melk

Sosiale medier

Selv om retningslinjene for markedsføring av morsmelkerstatning skal følges på alle typer mediekanaler, har det på sosiale medier oppstått en frisone hvor selskapene nærmest kan gjøre som de vil. Sosiale medier er dynamisk, det går fort og er vanskelig å overvåke. Jeg fant Facebookposter som viste utdeling av morsmelkerstatning til nybakte mødre på sykehus, bilder fra promoteringseventer og diskusjonstråder hvor mødre blir oppfordret til å poste bilder og historier om bruk av flaske.

 

Amming må respekteres og beskyttes

Som en av de viktigste strategiene globalt for å bedre småbarnsernæring og unngå feilernæring, må amming i større grad respekteres og beskyttes. Dette vil redde liv og spare samfunnet for store menneskelige og økonomiske tap.

 

Vil du ta 10 sp med global ernæring i Tanzania?

Relaterte innlegg