Når kjemi blir gøy

Når kjemi blir gøy

Kjemifagene kan vær utfordrende for mange, også for studenter på medisinprogrammet 1+5. Undervisningsbedriften Kjemia har til sammen 15 års undervisningserfaring fra videregående skole og har i tillegg jobbet som sensorer og eksaminatorer ved muntlig-praktisk og skriftlig eksamen. De vet med andre ord godt hvor vanskelig kjemi kan være, og har brukt nesten hele sin yrkesaktive karriere på å lage gode forklaringsmodeller, og morsom kjemiundervisning.

Labkurs med ny vri

Håvard Ryan og Carl-Joachim Isachsen har skrevet og skal undervise i labkurset i medisinsk biologi på Bjørknes Høyskole studieåret 2018/2019.  Alle de klassiske labøvelsene er ikledd en ny medisinsk språkdrakt, der alle forsøkene er knytt opp mot en medisinsk ”case”. Studenten spiller rollen som lege, og skal prøve å tegne seg en forståelse av sykdomsbildet til diverse pasienter gjennom opplysninger de får i casene.

“Vi håper studentene syns det er like morsomt å delta på labkurset som vi syns det har vært å skrive det”, sier Håvard og Carl-Joachim fra Kjemia

 

Kjemi gir overordnet forståelse av hvordan kroppen fungerer

Ved siden av undervisning på Bjørknes Høyskole har Håvard og Carl-Joachim skrevet eksamensheftene Kjemia 1 og Kjemia 2. De har  også utviklet Realfagsappen,  en app som inneholder ulike vgs realfag med mutiple choice-spørsmål.  Når de i tillegg skal holde kveldsseminarer i støkiometri og organiske reaksjonsmekanismer for medisinstudentene, vet vi at studentene er i trygge hender! Dette er nemlig emner som  studentene ofte synes er vanskelige, og vi vet at mange synes at noen deler av kjemipensumet er tungt og uforståelig. Sannheten er at god kunnskap i  kjemi er viktig for å få den overordnede forståelsen av kroppen når det gjelder medisinstudier.

“Vi tror at for å lykkes, må du syns det du jobber med er gøy!”

 

-Vi gleder oss til veien videre, sier Håvard Ryan og Carl-Joachim Isachsen.

Følg Kjemia på facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om 1+5 medisinutdanning

Relaterte innlegg