Når kroppen tar en bit av seg selv

I oktober ble japanske Yoshinori Ohsumi tildelt Nobelprisen i fysiologi/medisin for sitt forskningsarbeid på cellefenomenet ”autofagi.”

Yoshinori Ohsumi har vunnet Nobelprisen i medisin/fysikk.
Yoshinori Ohsumi

Skrevet av: Didrik Bakke Dukefoss, foreleser på medisin grunnfag

Auto og fagein er greske ord som oversettes til henholdsvis selv og å spise på norsk – forskningen går rett og slett på hvordan kroppens celler spiser seg selv. Denne kunnskapen har vist seg å væres viktig for forståelsen av kroppens normalfunksjon, og kan i fremtiden bli sentral i forbindelse med behandling av sykdommer som Alzheimers og diabetes.

Penger og prestisje

Begrunnelsen for Ohsumis tildeling er at han over flere tiår har bidratt med vesentlig kunnskap om mekanismene som ligger bak autofagi. Onsdag 7. desember presenterte Ohsumi forskningsarbeidet i Stockholm. Forskningsarbeidet er det som ligger til grunn for tildelingen. Lørdag 10 desember mottok han Nobel-medaljen og åtte millioner svenske kroner. Å motta Nobelprisen regnes ofte som den aller gjeveste hederen en forsker kan få, enten det er i medisin og fysiologi, fysikk, kjemi eller økonomi.

Les mer: Hva skal du med en bachelor i ernæring? 

Sultne celler

Det at en celle spiser av seg selv eller omgivelsene sine, kan fort høres ut som en sykelig prosess. Sannheten er imidlertid mer nyansert enn som så, og kroppen bruker slike ”spiseteknikker” for å drepe blant annet bakterier – altså som en del av immunforsvaret. Rundt alle kroppens celler er det en cellemembran, en slags vegg. I en prosess som heter fagocytose danner cellen en egen vegg rundt uønskede inntrengere som den ønsker å kvitte seg med. Denne ”boblen” med egen vegg smeltes så sammen med andre, mindre bobler som er fulle av nedbrytningsstoffer, såkalte lysosomer. Når denne prosessen ikke skjer på fremmede organismer, men på cellens egne bestanddeler, snakker vi om autofagi, eller autofagocytose.

Les mer om fysikk og medisin på helsefagbloggen. 

Autofagi - en celle spiser opp sine egne bestand deler. Et felt i utvikling

Belgiske Christian de Duve er mannen bak begrepet autofagi. Han ble tildelt Nobelprisen allerede i 1974 for sin banebrytende forskning innenfor det som da var et helt nytt felt. I sin forskning har Yoshinori Ohsumi klart å forklare mange av mekanismene som muliggjør autofagi gjennom å identifisere en rekke forskjellige gener, altså gjennom å se på oppskriften til komponentene som cellene består av. Takket være bedre forståelse av hvordan dette systemet fungerer, har man kommet frem til at autofagi trolig er i kroppens repertoar av viktige teknikker for å stoppe utvikling av sykdommer som Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, kreft og diabetes. Generelt for sykdommer gjelder følgende prinsipp: desto mer man vet om dem, jo større er sjansen for å finne angrepspunkter for behandling. – Og her har Ohsumis oppdagelser vært såpass viktige at Nobelpris-komiteen ikke kunne la dem gå ubemerket hen!

På Nobelprisens nettsider kan du lese mer om Ohsumi, se foredrag og lese takketalen.

Les om Bjørknes' egen forskning her

Relaterte innlegg