Hvem er din perfekte partner?

Hvem er din perfekte partner?

Psykologifaget har i mange år forsøkt å sette fingeren på hva det er som påvirker og bestemmer hvem vi forelsker oss i. Forskning har blant annet vist at vi har en preferanse for mennesker som er like oss selv– men bare opp til 22% likhet, merkelig nok.

Først meg selv, og så meg selv..

Du faller for eksempel lettere for de som har like holdninger, lik smak eller deler like, karakteristiske attributter som du selv innehar. Dette gjelder også for fysisk likhet – du blir tiltrukket av mennesker som har like ansiktstrekk som deg selv. Du vurderer  faktisk et annet ansikt som mer attraktivt om en del av ditt eget ansikt har blitt manipulert inn i bildet!

 

Undersøkelser viser at vi liker oss selv best 

Bruno Laeng og kolleger ved Universitetet i Oslo viste dette ved at de ba deltakere vurdere attraktiviteten til en rekke ansikter. Det deltakerne ikke visste, var at deler av deres egne ansikter ble manipulert inn i bildene de vurderte. Ansiktene de vurderte ble blandet sammen med bilder av deltakernes egne ansikter, og forskerne kunne dermed justere hvor stor likhet det skulle være mellom deltakeren og bildene de vurderte. Resultatene viste at vurderingen av attraktivitet økte i tråd med hvor mange prosent av deltakerens eget ansikt som var i bildet. Denne trenden fortsatte helt til bildet deltakeren observerte bestod av 22 % av sine egne ansiktstrekk: da stupte vurderingene!

 

Evolusjonen har gitt oss forsvarsmekanismer

Deltakere mente med andre ord at et bilde som bestod av 18 % av ens eget ansikt var mer attraktivt enn et som bestod av 0 % eller 10 %, men ved mer enn 22 % vurderte deltakerne ansiktet som lite attraktivt. Hvordan kan dette ha seg? Forskerne forklarte dette resultatet ved at vi opp gjennom evolusjonen har tillagt oss en forsvarsmekanisme mot innavl: hvis en person blir for lik oss selv har vi en nedarvet tendens til å unngå å reprodusere med disse menneskene fordi vi antar at vi deler for mange gener med personen, og vi har lært at for like gener mellom partnere vil kunne medføre degenerert avkom.

 

Lik -men ikke for lik

Konklusjon: du viser preferanse for en partner som er lik deg selv, så lenge han eller hun ikke blir for lik. 22% likhet med deg selv synes å være oppskriften på suksess -lykke til!!

bryllup

Klikk her om du vil lære mer om psykologiske faktorer

Relaterte innlegg