Hvorfor bør man satse på psykisk helse i barnehagen?

Hvorfor bør man satse på psykisk helse i barnehagen?

De aller fleste barn mellom 1 og 6 år tilbringer et høyt antall timer i barnehagen hver dag og barnehagen er en av barnets fremste lærings- og utviklingsarenaer.

Barnehagen -en god nummer to

Barnehagen er av flere blitt kalt for verdens viktigste andreplass etter foreldrene. Og vi vet at for barn som strever hjemme vil barnehageansatte og barnehager av høy kvalitet kunne ha en korrigerende rolle og funksjon ovenfor barnets utvikling.

 

Læring og mental helse henger sammen

Barnehagen er en sentral arena for utvikling av barns psykisk helse. De aller fleste norske barn tilbringer hver uke et høyt antall timer i barnehagen. Læring er barn og unges mest sentrale utviklingsoppgaver og det er derfor en naturlig sammenheng mellom læring og mental helse.

 

Forebygging

Sats bredt på psykisk helse i barnehagen og skolen!

Arne Holte er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. På psykologisk. no skriver han om hvordan barnehagen og skolen er de to viktigste arenaene for psykisk helse­fremmende og sykdoms­forebyggende arbeid i Norge.

 

Gode læringsmiljøer kan være avgjørende

Mange psykiske vansker viser seg i problemer med å lære og problemer med å lære øker sannsynligheten for at barn og unge utvikler psykiske vansker. Gode læringsmiljøer har egenskaper som er helsefremmende for alle barn, og som også kan virke beskyttende for barn som er sårbare eller i risiko for å utvikle psykiske vansker. Barnehagen og skolen har helt sentrale funksjoner på dette området.

 

Gode relasjoner som beskyttelsesfaktor

Gode relasjoner mellom voksne og barn i barnehagen ser ut til å kunne være en sentral beskyttelsesfaktor for barns psykiske helse. Å bygge slike gode relasjon mellom voksne og barn handler i stor grad om sensitivitet – og kunne lese barnets signaler og derav kunne trygge dem og hjelpe barna med emosjonsregulering. Dette krever bevissthet fra barnehagen og de ansattes side.

 

Trygge barn kan utvikle seg

Barnet må kjennes seg trygg for at det skal kunnevære i stand til å lære og utvikle seg. Uten trygghet vil barnet bruke stor deler av sin energi på å beskytte seg selv og være i beredskap og dermed stenge av for læring og ha vansker for å inngå i lek.

 

 

Vil du lære mer? Les om årstudium: psykisk helse i barnehagen

Relaterte innlegg