Ny skolehage midt i Oslo

Ny skolehage midt i Oslo

Studenter og forelesere ved høyskolen har sådd, plantet, luket og vannet, og til slutt etablert en egen skolehage. Vi ønsker at skolehagen skal være til inspirasjon for små-skala matproduksjon midt i byen!

Skolehage -en inspirasjonsarena for mat & miljø

Vi vil at hagen skal være en inspirasjonsarena for små-skala matproduksjon i urbane omgivelser, og gi en bevisstgjøring rundt hva som skal til før maten ligger på våre tallerkener, sier høyskolelektor i ernæring Kristine Vinje. –Mat er selve fundamentet i ernæringsfaget, og vi kan ikke lenger bare snakke om hva som er sunt for oss uten å snakke om hva som er sunt for miljøet.

Bedre kosthold  og matsikkerhet gjennom kjøkkenhager

Med tanke på den store populariteten skolehager har fått de siste årene, ønsker vi også at skolehagens rolle skal være kjent for våre studenter når de skal ut og jobbe for et forbedret kosthold. FNs organisasjon for mat og landbruk anser skolehager, sammen med opplæring om ernæring, som et viktig tiltak for å stoppe feilernæring blant barn globalt. Dette gjelder feilernæring både i form av undernæring og i form av overvekt. Etablering av kjøkkenhager kan være et viktig tiltak for å forbedre matsikkerheten til befolkninger i fattige deler av verden. Vi vet også at barn som tidlig blir introdusert for grønnsaker, har en større sannsynlighet for å inkludere dette i kostholdet sitt senere i livet. Et kosthold rikt på frukt og grønnsaker settes i stor grad i sammenheng med redusert risiko for livsstilsykdommene som preger den globale sykdomsbyrden.

 

Vi kan ikke lenger bare snakke om hva som er sunt for oss uten å snakke om hva som er sunt for miljøet.

 

Skolehagen -en ny møteplass

Og sist, men ikke minst, ønsker vi at skolehagen skal være en sosial møteplass på tvers av klasser og studieretninger! Eller kanskje trenger du som en student et avbrekk fra en leseøkt og nytt mot gjennom en halvtime med ugressluking og vanning? Vi vil at skolehagen skal være studentenes hage, og oppfordrer til engasjement og innspill til hvordan hagen skal drives og utvikles fremover!
Følg skolehagens FB-side for oppdateringer og relevante saker

Skolehagens historie

I Norge har vi en gammel tradisjon for å ha skolehager, helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Dette var hageflekker i tilknytning til skoler satt av til dyrking av prydvekster og nyttevekster. Hagene var både matnyttige og en arena for læring. Særlig i mellomkrigstiden og frem til 1980-tallet var skolehager utbredt, med en topp etter andre verdenskrig. Etter 80-årene har det vært en nedgang i antall skolehager før de igjen har fått en renessanse i senere tid. I Oslo har Geitmyra skolehage vært et viktig samlingspunkt for slik drift siden etablering i 1909. Gjennom skiftende interesse og fokus det siste århundre har hagen bestått, og per i dag er det 19 skoler med egne felt i denne oasen midt i byen.

Skolehagene kan utgjøre en viktig rolle i tverrfaglig undervisning, gi kunnskap om naturen og utvikle engasjement for å ivareta miljøet.

Les mer om bachelorstudiet i ernæring

Relaterte innlegg