Bruk litt av sommeren til Internasjonale studier

Bruk litt av sommeren til Internasjonale studier

Samfunnet er inne i en tid med store omveltninger. Vi tilbyr nå en rekke med kurs til deg som vil lære mer om og ruste deg til å møte de mulighetene og utfordringene dette fører med seg. Bruk sommeren til å skaffe deg verdifull kompetanse gjennom våre nettstudier og få hjelp av en egen nettlærer på veien!

Vi tilbyr i sommer fire emner fra fagfeltet internasjonale studier.

 

INT1240 Internasjonal politikk (10 studiepoeng)

Hvordan vil internasjonal politikk se ut etter Koronakrisen? I emnet Internasjonal politikk vil du lære om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen, og tilegne deg kunnskap og kompetanse som er nyttig i et bredt spekter av ulike jobber. Vi dykker ned i noen av de mest spennende og utfordrende problemstillingene i internasjonale relasjoner og tar i bruk en rekke virkemidler for å forstå hvorfor stater handler som de gjør. Du får verktøy til å studere noen av de største samarbeidsutfordringene det internasjonale samfunnet står overfor generelt, og lærer litt om global styring og koronakrisen generelt.

 

INT1220 Menneskerettigheter (10 studiepoeng)

Med rettsliggjøringen av menneskerettighetene i 1948 ble det stilt krav til hvordan staten kan behandle sine egne innbyggere. Spørsmålet om hvor grensen går for hvordan stater kan gripe inn i sine innbyggeres liv har fått fornyet relevans i møte med koronakrisen. I dette emnet får du grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land. Utfordringene diskuteres ut fra perspektiver som blant annet menneskerettigheter og makt, utvikling, mangfold, og konflikt og gir deg innsikt i en av de viktigste debattene i kjølevannet av koronakrisen.

 

INT6090 The Geopolitics of the Arctic (10 studiepoeng)

Med omfattende issmelting som følge av klimaendringer og mulighetene for isfrie skipsruter over Arktis blir kunnskap om nordområdene stadig mer ettertraktet. I dette kurset har vi hentet inn verdensledende kompetanse til å sette sammen et kurs som er skreddersydd for deg som vil lære mer om en region som får stadig større økonomisk og strategisk betydning. Emnet er utviklet på engelsk og du finner en mer detaljert kursbeskrivelse her.

 

EXPHIL Examen Philosophicum (10 studiepoeng)

Tjuvstart og bli raskere ferdig med studiene dine ved å ta Examen Philosophicum (Ex. phil)! Ex. phil er et filosofiemne som er obligatorisk for en rekke studier i Norge. Det handler om hvordan vitenskapens og filosofiens historie har utviklet seg og gir en innføring i og en oversikt over sentrale problemstillinger hos tenkere i den vestlige filosofi og vitenskapstradisjon, særlig knyttet til vitenskap, erkjennelse og etikk. Lær mer om noen av de viktigste bidrag filosofien har gitt til utviklingen av den vitenskapsforståelsen vi har i dag og få et forsprang i studiene dine i sommer.