Breddehøyskolen med de mest fornøyde studentene

Breddehøyskolen med de mest fornøyde studentene

Studiebarometeret, som avdekker hvor fornøyde studentene er med kvaliteten på studieprogrammene sine i 2019 er nå publisert. De aller mest tilfredse studentene går på utdanningsinstitusjoner med kun ett overordnet studietilbud på bachelor-nivå. NOKUT kaller de monofaglige skoler. På femte plass som første skole med flere studietilbud (breddeskole) på lista kommer Bjørknes Høyskole. Bjørknes Høyskole er den eneste breddeskolen på listens topp-ti når det gjelder studenter som er mest tilfreds med sitt studieprogram.

Plakat fra NOKUT om studiebarometerDen landsdekkende studentundersøkelsen er gjort av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Utdanningsinstitusjoner med ett fagområde har flest fornøyde studenter

Gjennomsnittlig studenttilfredshet i landet er på 4,1, hvor 5 er best. Med et snitt på 4,5 deler Bjørknes Høyskole 5. plassen med Fjellhaug internasjonale skole (Teologi) og Norges musikkhøyskole (Musikk). På de fire første plassene kommer Barrat Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Politihøyskolen og Høyskolen for Ledelse og Teologi.

En enkel hypotese er at skoler med ett fagområde gjerne har mer motiverte og dermed mer tilfredse studenter. Hva er det da med breddeskolen Bjørknes Høyskole som gjør at studentene er så tilfredse med sitt studieprogram?

 

Bjørknes Høyskole skiller seg ut i toppen som eneste breddeskole

Når man sammenligner alle utdanningsinstitusjoner og data fra alle studieprogram som studiebarometeret måler er det spesielt tre områder Bjørknes Høyskole gjør det godt på:
Overordnet tilfredshet: Påstand: «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på»: Bjørknes Høyskole ligger på en 5. plass med et snitt på 4,5. Sammenlignet med institusjoner som tilbyr flere faglige retninger (breddeskoler) er Bjørknes Høyskole alene på toppen.

Digitalisering: Bjørknes Høyskole er på 3. plass av samtlige institusjoner når det gjelder indeksen digitalisering med et snitt på 3,9. Kun slått av Arkitekthøyskolen i Bergen og Høyskolen for Ledelse og Teologi (begge er monofaglige). Sammenlignet med institusjoner som tilbyr flere faglige retninger (abreddeskolene) ligger Bjørknes Høyskole på 1. plass

På spørsmålet «Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt» skårer Bjørknes Høyskole klart best med et snitt på 4,2, sammenlignet med de institusjonene som tilbyr flere faglige retninger (breddeskoler), og ligger på 3. plass av samtlige institusjoner, når man inkluderer de monofaglige.

Undervisning: Bjørknes Høyskole skårer høyest på indeks undervisning (4,1) sammenlignet med institusjoner som tilbyr flere faglige retninger (breddeskoler)

 

Portrett av rektor ved Bjørknes Høyskole Cia Dunstrøm
Cia Dunstrøm er rektor ved Bjørknes Høyskole

Rektor på Bjørknes Høyskole, Cia Dunstrøm, reflekterer rundt resultatet:

-Vi jobber systematisk og målrettet med å utvikle undervisning både for studentene på campus i Oslo og for nettstudenter, forteller hun. -Vi tilbyr en fleksibel studiehverdag som passer dagens studenter, vi har en unik og engasjerende læringsplattform som er i konstant utvikling og ikke minst forelesere som er genuint opptatt av å undervise, fortsetter rektor som utdyper:

 

  • Vi tilbyr en fleksibilitet som er unik for norske læresteder. Da aller fleste av våre studietilbud tilbys både på campus og som nettstudier. Dette mener vi svarer svært godt på behovet dagens studenter har for å tilpasse studier til en hverdag som ofte inkluderer engasjement andre steder. Vi tar livslang læring på alvor gjennom å øke graden av fleksibilitet.

 

  • Bjørknes Høyskole er i tet når det gjelder studentenes tilfredshet med vår digitale tilstand. Det mener vi henger sammen med at vi har vår egen unike læringsplattform, Qybele, som er tilgjengelig både for campus- og nettstudenter. Den utvikles i tråd med det vi vet om studentaktiv læring fra læringsforskningen; Studentene lærer mer når de engasjere seg og blir utfordret til å jobbe med fagstoffet gjennom ulike arbeidsformer.

I praksis handler det om at læringsressurser som videoforelesninger, tekster, podcaster og figurer og bilder flettes sammen med selvtester, refleksjonsoppgaver, tidligere eksamensoppgaver og tips om hvordan man kan jobbe med faget både alene og sammen med medstudenter.

 

  • Vi har en fantastisk studieadministrasjon og fagstab. De er engasjerte og positivt dedikert til studentene, og opptatt av å tilby den beste servicen med det lille ekstra, og den beste undervisningen som til enhver tid løfter studentenes kunnskap, ferdigheter og kompetanse videre. Underviserne våre har en stor vilje til å prøve ut nye undervisningsmetoder både i digitale og fysiske rom, og er tilgjengelige for studentene også utenom undervisning. Det siste året har vi blant utforsket webinarer som en måte å øke engasjement og nærheten mellom nettstudenter, og mellom studenter og forelesere. Dette får vi svært gode tilbakemeldinger på.

 

Studentene er enige med Studiebarometeret

Portrett av fysioterapistudent ved Bjørknes Høyskole August Tønnesen
Fysioterapistudent August Tønnesen

Også studenter har kommet på banen etter at resultatet ble kjent og et av skussmålene kom fra student August Tønnesen:
-Jeg vil trekke frem det sosiale miljøet. Klassene er noe mindre og det gjør at man blir bedre kjent. Det er trygt og godt. I tillegg er administrasjonen tilgjengelig og imøtekommende, forteller August.

Se hva andre studenter mener om studentmiljø og trivsel på Bjørknes Høyskole:

Om Studiebarometeret: 

  • NOKUT har foretatt en studie om hvor fornøyde studentene er med sine studier og utdanningsinstitusjon i Norge. Denne kalles studiebarometeret og resultatene kan du finne på studiebarometeret.no
  • Nesten 32 000 studenter har svart på undersøkelsen fra så godt som alle universiteter og høyskoler
  • Nesten 1800 studieretninger er med
Gå til studiebarometeret.no

Relaterte innlegg