Studiebarometeret 2017

Resultatene fra den nasjonale studentundersøkelsen 2017 (presentert gjennom studiebarometer.no) viser at våre studenter er fornøyde! Bjørknes Høyskole ender på delt tredje plass på listen over utdanningsinstitusjonene med de mest tilfredse studentene. Vi er både stolte og inspirerte!

 

Stolte over resultatene fra studiebarometeret 2017

Nesten halvparten av alle norsk studenter på andre og femte året har gitt sine tilbakemeldinger på egen tilfredshet med studiene de går på og ulike aspekter ved studiehverdagen. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) har nå presentert resultatene gjennom studiebarometer.no.  75 % av alle norske stedlige studenter er tilfreds eller svært tilfreds med sin studiehverdag. Det er vi glade for. Vi er kjempestolte av at våre studenter skårer sin tilfredshet på delt tredje plass sammenlignet med alle landets universitet og høyskoler (med over 35 respondenter).

Tusen takk til alle studenter og ansatte for at dere sammen skaper skaper gode læringssituasjoner!

 

Tabellen viser de 5 beste institusjonene ut fra svarene på enkeltspørsmålet «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på?», med flere enn 35 svarende.

 

Områder for forbedring

NOKUT trekker frem tre områder hvor studentene peker på behov for forbedring; internasjonalisering, digitalisering og undervisning/veiledning.

Internasjonalisering: Norske studenter som tar deler av sin utdanning i utlandet sier at det er både faglig givende og at det er med på å øke deres motivasjon. De som ikke har reist ut har i stor grad ikke engang tenkt tanken. På Bjørknes Høyskole skal vi hjelpe studentene våre å tenke tanken om utenlandserfaring. Se resultat om internasjonalisering.

Digitalisering: Det er lite digitalisering i norsk utdanning, men der det er digitalisert er studentene ganske så fornøyd. Hvordan bruke digitale læremidler på en stadig mer fornuftige måte som stimulerer til økt læring og forbereder til arbeidsliv? Dette er nøtten som utdanningsintitusjonene må stadig jobbe med å knekke. Se resultat om digitalisering.

Undervisning/veiledning: Leder for Norsk studentorganisasjon Mats Beldo påpeker at studentenes ønske, forventning og behov for faglig tilbakemelding på innlevert arbeid er større enn for kanskje bare fem år siden. Resultat om undervisning/veiledning.

 

 

Mer fra studiebarometer.no

Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet. Portalen skal være et verktøy for potensielle studenter, nåværende studenter og institusjoner som ønsker informasjon om opplevd studiekvalitet. Her kan du søke opp ulike fagretninger og sammenligne disse fagretninger på andre utdanningsinstitusjoner.

 

Bjørknes Høyskole ligger på delt 3. plass av alle landets utdanningsinstitusjoner når det gjelder overordnet tilfredshet

 

Vi jobber videre

Vi kommer ikke til å slappe av selv om vi er glade for at studentene våre er fornøyde. Studentenes tilbakemeldinger er svært verdifulle for vårt kvalitetsarbeid slik at vi kan være i takt med kontinuerlige samfunnsendringer, og jobbe med å bli bedre der studentene ennå ikke er tilfreds. Tusen takk for at dere sier ifra!

Gå til studiebarometer.no

Relaterte innlegg