Studiebarometeret viser hvor tilfredse studentene er

Studiebarometeret viser hvor tilfredse studentene er

I februar hvert år publiserer NOKUT resultatene av den landsomfattende undersøkelsen om studenttilfredshet. På studiebarometeret kan du derfor sammenligne hvordan studentene trives ved ulike studieprogram på norske høyskoler og universitet.

 

Studiebarometeret er nyttig for både søkere og studenter:

  • du kan finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer
  • du kan sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer
  • du kan se utvikling over tid for et studieprogram

 

En indikasjon på kvalitet

Resultatene fra undersøkelsen gir en indikasjon på hva studentene mener om kvaliteten ved ulike sider av studieprogrammene de går på. NOKUT oppfordrer høyskolene og universitetene til å bruke resultatene for å arbeide videre med studiekvaliteten sammen med studentene.

 

Sammenligne ulike studieprogram

På studiebarometeret kan du enkelt sammenligne inntil tre studieprogram og se disse opp mot landsgjennomsnittet. Du kan også se hva studenter har svart på undersøkelsen i tidligere år ved å hake av boksen “Vis historiske data” til høyre på siden med svardataene. Her finner du noen forhåndsdefinerte sammenligninger:

 

Om studiebarometeret

Data i Studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, som sendes ut til ca. 60 000 andreårsstudenter på landets bachelorprogram hver høst. Oppdaterte resultater publiseres i portalen i februar hvert år, i god tid før søknadsfristen til høyere utdanning. Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT (kilde: studiebarometeret.no).

 

Les mer om studiebarometeret her

Les mer om NOKUT her