Studietur til Tanzania

Studietur til Tanzania

I skrivende øyeblikk sitter vi og ser ut på palmene, som skaper liv i horisonten ut mot kysten av Det Indiske Hav. Solen er sterk og gradestokken viser +34 grader, men heldigvis kjøler havbrisen noe. Rundt oss sitter norske studenter og leser til eksamen – åpenbart i en annen studiehverdag enn hva Oslo tilbyr i februar måned. Det er bare bonusen.

Studentene er ikke her for å observere palmer og hav, og sole seg ved vannkanten. De er her for å få internasjonal erfaring, for å lære å kjenne en ny kultur, for å bli utfordret på områder Oslo ikke kan utfordre på, for å bli mer kvalifiserte for et fremtidig arbeidsliv som sannsynligvis får et internasjonalt preg

 

Hvorfor er det viktig med studieopphold i utlandet?

Fordi jobber som er tilgjengelige for studenter med bachelorgrad i freds- og konfliktstudier eller internasjonale studier vil kreve internasjonal erfaring. Fordi språkbarrierer og kulturforskjeller best læres i felt. Fordi man må lære seg å se og forstå ting fra nye perspektiver. Fordi Norge som bistandsnasjon har vist norske studenter den ene siden av saken – den andre siden er hvor pengene brukes og hvordan norsk bistand kan bidra til utvikling. Det ser vi her.

 

Hva lærer studentene i løpet av utenlandsoppholdet?

Våre studenter har de siste tre ukene hatt opplæring i Swahili språk og kultur, de har lært om forholdet mellom Tanzania og Norge gjennom besøk til den norske ambassaden, de har lært om utfordringer for minoriteter som masaaiene. De har også besøkt ulike religiøse plasser og har ut i fra det fått forståelse av hvordan religiøse ledere arbeider ovenfor egen menighet og seg i mellom for å skape et samhold i samfunnet, på tvers av religioner. De har studert regionen Øst-Afrika og lært om det politiske landskapet i blant annet Tanzania og Kenya, med gjesteforeleser fra State University of Zanzibar. Den kommende uken skal de lære om folkerett og forsoning med besøk til International Criminal Tribunal for Rwanda i Arusha. Her vil de få innblikk i hvordan folkeretten fungerer i praksis, og hvilke utfordringer det byr på å skulle rettsforfølge mennesker som har vært involvert i noen av de verste forbrytelsene mot menneskeheten. Læringsutbyttet er med andre ord både omfangsrikt og unikt.

 

Et faglig bakteppe med kulturelle omgivelser

Betydningen av å besøke disse stedene og bo en periode i et helt annet land, vil gjøre norske studenter bedre rustet for en fremtidig karriere, enten det er innenfor internasjonale organisasjoner, utenrikspolitikk eller et internasjonalisert næringsliv.

Det faglige bakteppet og de kulturelle omgivelsene kunne ikke vært bedre for en student som er interessert i verden utenfor Norges grenser. Vi ser frem til fortsettelsen!

Hilsen studieleder Torstein Dale-Åkerlund og høyskolelektor Cecilie Stubberud Næss i Tanzania

 

Les mer om studieturer gjennom freds- og konfliktstudier på Bjørknes Høyskole

Les blogginnleggene studentene selv har skrevet om studieturene sine

 

sudietur til Tanzania med språkundervisning

Mr. Siagi underviser i Swahili og studentene følger godt med!

 

Studietur til tanzania omgivelser på TICC
Perfekte omgivelser for å lære seg Swahili

 

Rafael Ole Moono forteller om Masaaiens levesett og utfordringer de møter som minoritet
Rafael Ole Moono forteller om Masaaiens levesett og utfordringer de møter som minoritet