Valget av Trump kan ha «reddet» Europa

I de kommende månedene vil befolkningen i flere sentrale EU-land få muligheten til stake ut kursen for Europa. Vinden blåser for øyeblikket mot en mer ytterliggående høyrepolitikk, men kan valget av Trump ironiske nok være med på å «redde» Europa fra å ta betydelige steg mot ytterste høyre?

Skrevet av: Torstein Dale-Åkerlund
Studieleder for Internasjonale studier og Freds- og konfliktstudier

 

Dramatiske konsekvenser for utviklingen i Europa

Europa er inne i en avgjørende periode som potensielt kan få dramatiske konsekvenser for kontinentets utvikling i lang tid fremover. Vi har over lengre tid sett en dreining i det politiske landskapet, hvor partier langt til høyre på det politiske spekteret har hatt vind i seilene. I midten av januar samlet flere av disse partiene seg i Koblenz i Tyskland, hvor hensikten var å diskutere «morgendagens Europa» og ikke minst å fremstå som en samlet bevegelse.

Vind i seilene. Partilederne for flere av de toneangivende ytre-høyrepartiene var representert i Koblez i januar 2017. Frauke Petry (Alternativ for Tyskland), Marine Le Pen (franske Nasjonal Front), Matteo Salvini (italienske Lega Nord), Geert Wilders (nederlandske Frihetspartiet), Harald Vilimsky (Østerrikes Frihetsparti) og Marcus Pretzell (medlem i Europaparlamentet for Alternativ for Tyskland). (Foto: Wolfgang Rattay, Reuters/NTV Scanpix)
Vind i seilene. Partilederne for flere av de toneangivende ytre-høyrepartiene var representert i Koblez i januar 2017. Frauke Petry (Alternativ for Tyskland), Marine Le Pen (franske Nasjonal Front), Matteo Salvini (italienske Lega Nord), Geert Wilders (nederlandske Frihetspartiet), Harald Vilimsky (Østerrikes Frihetsparti) og Marcus Pretzell (medlem i Europaparlamentet for Alternativ for Tyskland). (Foto: Wolfgang Rattay, Reuters/NTV Scanpix)

 

Det jobbes nå intenst for å posisjonere seg frem mot en rekke viktige valg inneværende år, som i Tyskland, Frankrike og Nederland, og i Italia og Ungarn i 2018. Utfallet av disse valgene vil nettopp forme morgendagens Europa. Men kan et av de første betydningsfulle resultatene av denne politiske bølgen, nemlig valget av Donald Trump som USAs president, stikke kjepper i hjulene? Kan valget av Trump rett og slett ha «reddet» Europa fra å ta betydelige steg mot ytterste høyre?

 

Høyrepopulistisk oppsving

Valget av Trump, så vel som britenes ønske om å forlate EU, tolkes med rette inn i den politiske høyredreiningen vi ser i store deler av Vesten. Og mange, både til venstre og høyre i politikken, anser disse hendelsene som predikatorer for hva som kan komme til å skje i de nevnte valgene. Det høyrepopulistiske oppsvinget nærer på en sterk misnøye blant betydelige velgergrupper, hvor skepsis til globaliseringen, økt migrasjon og følelsen av at ens identiteter er truet – noe som gjerne fører til økt nasjonalisme – står sterkt.

 

Les også: Hva betyr Brexit for deg?

 

Motreaksjon til Trumps verdenssyn

Trump er allerede godt i gang med å sette i live sin politikk, en politikk som bygger på tilsvarende misnøye og verdenssyn. Og det er nettopp hans politikk og utførelsen av den som kan komme til å skape en betydelig motreaksjon, noe vi allerede ser konturene av flere steder, og som igjen kan få betydning for valgene i Europa. I Trump sin korte tid som president har han, både i retorikk og politikk, satt sentrale demokratiske verdier under press, utvist trekk som helst forbindes med autoritære ledere og satt rettsstaten på prøve. Særlig sterke reaksjoner har Trumps presidentordre om å nekte innreise til alle borgere fra syv utvalgte land med hovedsakelig muslimsk befolkning skapt. Mange oppfatter dette som skremmende.

 

Les blogginnlegget om hvordan Trump kunne vinne valget 

 

President Donald Trump signerer en av sine mange presidentordre  (Foto: Olivier Douliery/Abaca Press/TNS)
President Donald Trump signerer en av sine mange presidentordre  (Foto: Olivier Douliery/Abaca Press/TNS)

Forvitring av demokratiet; lenge leve demokratiet

En svekkelse og mulig forvitring av det liberale demokratiet, dets institusjoner og tilhørende verdier resonnerer svært dårlig i Europa, både i det politiske etablissementet og blant europeiske borgere. Dersom Trump fortsetter sitt presidentskap på sammen måte som det har startet så vil vi se betydelig motstand i Europa, og en mobilisering av liberale og moderate velgermasser som plutselig føler at det er deres identitet som nå er truet. På denne måten kan valget av Trump ha «reddet» Europa fra høyrepopulismens fremmarsj.

Og kanskje får vi se en effekt av dette i høstens Stortingsvalg. Jeg venter i spenning.

 

 

Vil du lære om internasjonale studier?

Relaterte innlegg