Barn og unge med autisme: Forstår vi egentlig hva de sliter med?

Barn og unge med autisme: Forstår vi egentlig hva de sliter med?

Det heter seg at barn og unge med autismespektertilstander har en utviklingsforstyrrelse som gir problemer i forhold til kommunikasjon, språk og sosialt samspill. Kanskje det er slik at nøyaktig de samme vanskene også kjennetegner oss andre – at det er vi som sliter med kommunikasjon, språk og samspill når vi er sammen med dem som vi har gitt merkelappen «autister»? Kan det være slik at vanskene opprettholdes – og kanskje forverres – ved at omgivelsene ikke forstår hva autistene sliter med?

Viktig konferanse om autisme

Bjørknes Høyskole vil bidra til å kaste lys over spørsmålene ovenfor. Derfor har høyskolen invitert to av de fremste fagfolkene i verden innen autismespekter-feltet til et heldags-seminar på høyskolen torsdag 25. april. Dagen vil bli delt mellom professor Barry Carpenter og professor emeritus Stephen von Tetzchner

 

Les blogginnlegg om autisme: jenter som lider i stillhet

 

Foredragsholdere i verdensklasse

Barry Carpenter har arbeidet med barn og unge med autisme og sammensatte lærevansker i over 30 år. Han har skrevet en mengde artikler innen fagfeltet og er bidragsyter til flere fagbøker. I fjor ble han tildelt den første professoratet innen fagfeltet Mental Health in Education som er opprettet i Storbritannia.

Barry Carpenter har de siste årene vært opptatt av at jenter som sliter med språk, kommunikasjon og sosialt samspill gjør alt de kan for å skjule vanskene sine. Dette ser ut til å ha sammenheng med at de opplever at denne type vansker er svært sosialt stigmatiserende. Gutter med de samme vanskene, opplever ikke vanskene som særlig stigmatiserende og gjør lite for å skjule dem. Dermed er det enklere for omgivelsene å oppdage vanskene og plassere dem under merkelappen «autismespekterforstyrrelser». Dette fører til at guttene får hjelp, mens jentene må lide i stillhet.

Tittelen på professor Carpenters forelesning, som innleder seminaret, er: «Girls with autism»

 

Blogginnlegg om autisme: flyr jenter under radaren?

 

Professor emeritus, Stephen von Tetzchner, er anerkjent internasjonalt for sin forskning om bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon, (ASK). Han er kanskje like anerkjent som en fremragende formidler innen dette fagområdet
Tittelen på von Tetzchners forelesning, som avslutter seminaret, er: «Nyere perspektiver på tidlige tiltak og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for barn med autisme og lite talespråk”

 

Hvem er konferansen for?

Seminaret bør være av interesse for ansatte i PPT, barnehager og skoler – samt foreldre og andre pårørende til barn og unge med autismespektertilstander.

Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, 0456 Oslo
Tid: Torsdag 25.april 2019, kl. 0930 – 1530
Påmeldingsavgift før 15. januar, kr. 400
Påmeldingsavgift etter 15. januar. Kr. 600

Mer informasjon om program, og bindende påmelding kommer. NB! Plassbegrensning.

Relaterte innlegg